Ekscelencjo: Tak pokochaliście Patrona współczesności, Święty Spokój?
Wpisał: Marianna Kowalska   
08.11.2019.

Ekscelencjo: Tak pokochaliście Patrona współczesności, Święty Spokój?

Zajmujecie się tylko jego adoracją...

Marianna Kowalska


W Opolu odbyło się kolejne niezwykle cenne i ciekawe spotkanie z panem Łukaszem Karpielem, redaktorem portalu PCh24 pt.

Tęczowa zaraza. Antychrześcijańska rewolucja w Polsce.

Jesteśmy wdzięczni Klubowi Polonia Christiana, Młodzieży Wszechpolskiej i innym podmiotom za wysiłek i organizację cyklicznych spotkań o bardzo zróżnicowanej tematyce.

Jednakże to ostatnie, związane z obecną rewoltą, promocją LGBT w mediach, w szkołach czy na uczelniach wywołało szczególną wściekłość.

Mocna tematyka sprawiła, że uciekano się do donosów, pogróżek czy żali, przeważnie ze strony środowisk dalekich od Kościoła, ale nie tylko.

Podobno nawet ze strony czcigodnych opolskich jezuitów słychać było zawód i oburzenie!

Na które biskup miejsca zareagował natychmiast ... blokując je.

Czyli przewidywalnie w dzisiejszych czasach.

Wydarzenie stało się przyczynkiem do bardzo ciekawej dyskusji z kanclerzem opolskiej kurii.

Ksiądz kanclerz był łaskaw wytoczyć prawdziwe działa współczesnego miłosierdzia,  począwszy od pochyleniem się nad:

- brakiem tolerancji i pojawiającym się językiem nienawiści, oczywiście ze strony katolików ( to do słów tęczowa zaraza)

- brakiem ważnej misji kanonicznej pana redaktora ( nowy Kodeks Prawa Kanonicznego?)

- niejasnej sytuacji prawnej środowiska PCh ( stara śpiewka)

- po niejasne dokonania samego patrona, księdza Piotra Skargi ( brak słów)

Zaiste, jesteśmy świadkami dziwnego, żeby nie napisać tragikomicznego zachowania ze strony opolskich kurialistów występujących w imieniu biskupa ordynariusza.

Nasuwa się pytanie:

Co się stało z naszym Kościołem, że biskup ordynariusz nie reaguje na ludzi tarzających się po posadzkach kościołów, że nie przeszkadzają sprowadzane nowinki, wszelkie Kursy Alfa czy tzw Szkoła Nowej Ewangelizacji, która w zasadzie opiera się na doświadczeniach sekt zielonoświątkowych?

Dość spojrzeć na polecane przez Szkołę NE książki i ich autorów:

( nihil obstat, księże kanclerzu?)

Książka „Zawsze możesz zacząć od nowa”

Joyce Meyer przez krótki czas była członkiem Luterańskiego Kościoła Naszego Zbawiciela w St. Louis, następnie rozpoczęła działalność w Centrum Życia Chrześcijańskiego, charyzmatycznym kościele w Fenton. W 1985 r. Meyer zrezygnowała ze stanowiska pastora stowarzyszonego i założyła własną posługę, początkowo zwaną "Życiem w słowie"

Książka „Urzekająca. Tajemnice kobiecej duszy” John Eldredge

Amerykański pisarz ewangelicki, po przebadaniu różnych religii, mistyki wschodniej, filozofii Laozi i ruchu New Age, odkrył dla siebie prace Francisa Schaeferra, którego nazwał później największym filozofem XXw. Dzięki Schaefferowi Eldredge poznał Chrystusa i wstąpił do kościoła ewangelickiego.

Żeby nie zostać oskarżoną o język nienawiści wobec protestanckich sekt, przybliżę dokonania franciszkanina Richarda Rohra, autora kilku polecanych przez Szkołę NE książek

Rohr wstąpił do franciszkanów w 1961 r. Został wyświęcony na kapłana w 1970 r.

Twierdzi, że ukrzyżowanie Jezusa nie było konieczne dla odkupienia ludzkości i krytykuje katolickie rytuały za brak skuteczności. Rohr był znany ze swojego poparcia dla homoseksualistów, przyciągając krytykę niektórych katolików. W 1996 r. Rohr przewodniczył ceremonii dla pary lesbijek.

W 2000 r. Rohr publicznie poparł Soulforce, inicjatywę używania "bezwzględnego, pokojowego oporu", aby zachęcać grupy chrześcijańskie do akceptowania osób homoseksualnych. (soulforce jest amerykańską organizacją zajmującą się sprawiedliwością społeczną i prawami obywatelskimi , która wspiera akceptację lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i LGBTQ poprzez dialog i twórcze formy bezpośrednich działań bez użycia przemocy . Soulforce jest zainspirowany zasadami bezwzględnego, opartego na woli ruchu oporu, którego nauczają i praktykują Mahatma Gandhi i Martin Luther King jr.)

Doprawdy, odmawia się parafialnej salki wiernym, zatroskanym o kondycję współczesnego świata i Kościoła.

Jednocześnie wtłacza się w umysły, przeważnie ludzi młodych, poglądy osób dalekich od Jego nauczania?

Zachowanie opolskiego duchowieństwa coraz mniej zaskakuje, chociaż ciągle bulwersuje.

Biskup ordynariusz niedawno wypowiedział bardzo ważne słowa:

- To jest przedziwne - my, ci, którzy mamy ewangelizować świat, coraz bardziej ulegamy światu

- Musimy się obudzić, bo stać nas na wiele. Potencjał Bożej mocy jest ogromny. Tylko nie możemy być zajęci sobą. Musimy więcej dać z siebie. Nie brać a dawać. Nie o sobie myśleć, ale o służbie Bogu i ludziom.

Dlaczego więc wierni dotykający tematów uchodzących za współczesne tabu, są tak źle traktowani? Kogo aż tak dotknięto, że sygnał do ataku wyszedł z najmniej spodziewanej strony?

Odmawia się salki, tylko na podstawie wirtualnych donosów, chamskich wpisów prymitywnych ludzi, związanych z LGBT.

Gdzie znajduje się ten swoisty „ spis lektur” wykaz problemów, które w przestrzeni Kościoła można poruszać?

Czy wobec powyższego, Opolanom pozostaje dyskusja związana z kolorem skarpetek przewielebnego ojca Kramera? (fb)

Tylko na to stać opolski kościół?

Smutne jest to, że we współczesnych czasach zwykłe tchórzostwo myli się z męstwem

Jestem za życiem rozumianym holistycznie, a nie za lub przeciw aborcji (o. Kramer)

Dezercję ze sprawiedliwością

"niektórzy ludzie w Kościele czyli katolicy, ale i szerzej chrześcijanie, wykorzystują homoseksualność do tego, aby wykluczać, prześladować i upokarzać innych ludzi ( o. Kramer)

A roztropność liczona jest w wirtualnych lajkach.

Osobiście wolę dialog z konkretną osobą. Wtedy można słuchać i nie próbować przekonywać.

Chrześcijaństwo mnie uczy, że dialogować jednak trzeba z każdym człowiekiem, również z takim, który nie ma czystych intencji (o. Kramer)

Z tego co wiem o. Kramer tak chętnie pouczający z wysokości, nigdy nie przyjął zaproszenia do dyskusji.

Ot, pokrętna logika współczesnych odważnych ( inaczej) pieszczochów w koloratkach

Czyżbyście czcigodni, zapomnieli słów św Pawła:

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty spełnij swe posługiwanie!

A może tak już pokochaliście Patrona współczesności, Święty Spokój?

Że zajmujecie się tylko jego adoracją

Nijak Was oderwać?

=======================

mail: 

Spotkanie się odbyło, a po nim zapadła głucha cisza...
Nawet miłościwa GW zamilkła, kończąc sensację na artykule, że "jednak się nie odbędzie!"
Zmieniony ( 08.11.2019. )