E-book: Tracimy Kościół czyli zawał Polski
Wpisał: Leszek Misiak   
21.11.2019.

E-book: Tracimy Kościół czyli zawał Polski

Leszek Misiak Rok wydania: 2019

https://www.oficyna-aurora.pl/katalog/e-book-w-naszym-sklepie/e-book-tracimy-kosciol-czyli-zawal-polski,p219587666


21.00 PLN

Ilość zamówienia:

Dostępna również w formie:

Książka E-book

Książka „Tracimy Kościół czyli zawał Polski” to pierwsze kompendium, które w 30 rocznicę ustaleń Okrągłego Stołu dokonuje podsumowania udziału władz Kościoła w zmowie z 1989 r. - skutków nie tylko ustrojowych, ale przede wszystkim społecznych, gospodarczych, socjologicznych, moralnych, obyczajowych. Z książki dowiemy się szczegółów nt. udziału władz Kościoła w tej zmowie, o ogromnych, uzyskanych  na jej podstawie, zyskach Kościoła, także materialnych i o zacieraniu uwikłania biskupów w spisek z Kiszczakiem i Geremkiem - zdradę narodu w 1989 r., ukrywaną przez Kościół do dziś.

Autor ukazuje szerokie konsekwencje tamtych ustaleń. Przypomina, że 17 maja 1989 roku, niedługo po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu, sejm uchwalił dwie ustawy, parafowane - co znamienne - 4 kwietnia tegoż roku, w dzień zakończenia obrad Okrągłego Stołu: o gwarancjach wolności religijnej oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zakończenie prac legislacyjnych zaplanowano tak, aby zbiegły się w czasie z obradami Okrągłego Stołu, ponownym zalegalizowaniem „Solidarności” i przygotowaniami do wyborów w czerwcu 1989 r. 

Podczas przygotowywania e-book'a okazało się, że znaczna część odnośników umieszczonych przez Autora zaledwie kilka miesięcy temu, została juz skasowana. Postanowiliśmy pozostawić je w wersji pierwotnej, by Czytelnik miał wiedzę o rozmiarze cenzury, której rzekomo nie ma, natomiast te linki, które pozostają aktualne są w książce "podświetlone" i po ich kliknięciu prowadzą do stron źródłowych.

Zmieniony ( 21.11.2019. )