postępy ekumenizmu i tolerancji.[tylko obrazek]
Wpisał: szereg "franków"   
27.03.2020.

 

 kato

Zmieniony ( 27.03.2020. )