Wynik testu - "nie może stanowić podstawy diagnozy lub wykluczenia covid-19".
Wpisał: pacjent - ofiara - tej bandy kłamców   
17.05.2020.

Wynik testu - nie może stanowić podstawy diagnozy

lub wykluczenia covid-19

pacjent – ofiara [tej bandy kłamców md]


        Czy zauważyliście, że "wynik testu na koronawirusa"
stwierdza jedynie, czy w próbce wykryto wskazane przez producenta primera (łańcucha wzorcowego) łańcuchy RNA zlokalizowane w genach N i OFR1ab rzekomo wyizolowanego wirusa SARS-CoV-2.

       Jak wiemy z genetyki, sekwencje zasad azotowych nie są unikalne w przyrodzie, a i podczas amplifikacji (podczas badania rt PCR) mogą pojawić się błędy (mutacje) pasujące do wzoru z primera.

     Więc wynik tego badania nie świadczy w żadnym razie o wykryciu (lub nie) obecności w próbce cząsteczek wirusa SARS-CoV-2, zresztą nawet z treści zaświadczenia to nie wynika.

    Nawet dodano disclaimer, że wynik testu samodzielnie nie może stanowić podstawy do zdiagnozowania COVID-19!

To w takim razie jak się stwierdza zachorowanie na COVID-19 u bezobjawowych?

Przykład zaświadczenia

Wynik badania: Gen N ujemny Gen OFR 1 AB ujemny.

Badanie z xx maja 2020.

Opis metody: real time RT PCR.

Wynik testu samodzielnie nie może stanowić podstawy diagnozy lub wykluczenia covid-19. Wynik testu stanowi składową kompleksowego procesu diagnostyki oraz leczenia i musi być interpretowane przez lekarza w odniesieniu do stanu pacjenta, danych klinicznych, wywiadu epidemiologicznego, wyniku badania TK klatki piersiowej, innych badań diagnostycznych.

Koniec wyników.

Zmieniony ( 18.05.2020. )