Covid-19: "Stopień zachorowalności i śmiertelności jest bezprecedensowy".Wzywa do wstrzym. szczepień
Wpisał: dr Tess Lawrie   
15.06.2021.

Covid-19: "Stopień zachorowalności i śmiertelności jest bezprecedensowy".

Firma badawcza wzywa do wstrzymania szczepień

Czerwiec 14, 2021 https://wprawo.pl/niezalezna-firma-badawcza-wzywa-do-wstrzymania-szczepien-na-covid-19-stopien-zachorowalnosci-i-smiertelnosci-jest-bezprecedensowy/


9 czerwca 2021 roku dr Tess Lawrie, dyrektor niezależnej firmy badawczej The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, wezwała w liście otwartym do natychmiastowego wstrzymania szczepień przeciw Covid-19.

Firma jest autorem licznych przeglądów systematycznych opublikowanych w prestiżowym Cochrane Library. O sprawie poinformował dr n. med. Piotr Witczak.

Firma przeszukała raporty Yellow Card (brytyjski system raportowania działań niepożądanych szczepionek), używając słów kluczowych specyficznych dla danej patologii, aby pogrupować dane według następujących pięciu kategorii: A. Krwawienie, krzepnięcie i niedokrwienie; B. Układ immunologiczny; C. Reakcje bólowe; D. Neurologiczne; E. Utrata wzroku, słuchu, mowy lub zapachu; F. W okresie ciąży.

Najwięcej zgłoszonych do tej pory działań niepożądanych (941 774 działań niepożądanych i 5 474 zgonów) wystąpiło wśród osób w wieku od 18 do 44 lat i od 45 do 64 lat (odpowiednio 38% i 35%).

Zdecydowana większość (72%) zgłoszonych działań niepożądanych wystąpiła wśród kobiet.

Charakter i różnorodność działań niepożądanych zgłoszonych do systemu Yellow Card są zgodne z potencjalnymi patologiami opisanymi w pracach naukowych, w których wyszczególniono następujące potencjalne ciężkie i długoterminowe patologie:

  • Patogenne torowanie, wieloukładowa choroba zapalna i autoimmunizacja

  • Reakcje alergiczne i anafilaksja

  • Wzmocnienie zależne od przeciwciał

  • Aktywacja utajonych infekcji wirusowych

  • Neurodegeneracja i choroby prionowe

  • Pojawienie się nowych wariantów SARSCoV2

  • Integracja genu białka kolca z ludzkim DNA

Teraz jest oczywiste, że te produkty w krwiobiegu są toksyczne dla ludzi. WYMAGANE JEST NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ i przeprowadzenie pełnej i niezależnej analizy bezpieczeństwa w celu zbadania pełnego zakresu szkód, które według danych z brytyjskiej Yellow Card obejmują chorobę zakrzepowo-zatorową, wielozakładową chorobę zapalną, supresję immunologiczną, autoimmunizację i anafilaksję, a także wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE).

Ze względu na potrzebę doraźnego postępowania nie wyszczególniliśmy wszystkich działań niepożądanych w niniejszym raporcie wstępnym. Istniejące dane z Yellow Card, obejmujące okres prawie pięciu miesięcy wskazują, że

STOPIEŃ ZACHOROWALNOŚCI I ŚMIERTELNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SZCZEPIONKAMI COVID-19 JEST BEZPRECEDENSOWY – pisze dr Lawrie.

Pełna treść listu otwartego wraz z linkami do opracowań naukowych, na które się powołuje TUTAJ.

Źródło informacji: proremedium.pl


Zmieniony ( 15.06.2021. )