Zbigniew Ziobro o limitach emisji CO2:
Wpisał: Zbigniew Ziobro   
30.04.2011.

Zbigniew Ziobro o limitach emisji CO2:

"To będzie hekatomba poniesiona przez polską gospodarkę"

 

[Nie mogę oprzeć się  - i napiszę dość złośliwie: Po Fakcie, po harapie, to nawet politycy zaczynają mówić PRAWDĘ. No, małą część Prawdy. M. Dakowski]

http://wpolityce.pl/view/11052/Zbigniew_Ziobro_o_limitach_emisji__CO2___To_bedzie_hekatomba_poniesiona_przez_polska_gospodarke_.html 2011-04-28 PAP

Zbigniew Ziobro, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Komunikat prasowy dotyczący stanowiska Polski w sprawie polityki klimatycznej UE w zakresie limitów emisji  CO2.

W dniu wczorajszym, jak informują media, zapadła decyzja Komisji Europejskiej, dotycząca zasad ograniczenia emisji CO 2. Określa ona limity emisji dwutlenku węgla, po przekroczeniu których przedsiębiorstwa będą musiały kupować dodatkowe zezwolenia.

System ten jest niezwykle niekorzystny dla Polski, bowiem - według danych Ministerstwa Gospodarki - 93 procent energii elektrycznej w naszym kraju jest produkowane z węgla. Nie ma zatem realnej możliwości, by w najbliższych latach udało się osiągnąć limity emisji oczekiwane przez Unię Europejską.

Fakty te znane są nie od dziś, potwierdzają je liczne eksperckie opracowania. Mimo to podczas szczytu w Brukseli w grudniu 2008 roku premier Donald Tusk zgodził się na przyjęcie rozwiązań dla Polski skrajnie niekorzystnych.

Na skutek tych zaniechań, przypieczętowanych wspomnianą powyżej decyzją Komisji Europejskiej, wiele polskich przedsiębiorstw znajdzie się na granicy bankructwa. Osiągnięcie wyśrubowanych limitów okaże się bowiem dla nich nie do zrealizowania, a koszty zakupu dodatkowych zezwoleń będą bardzo wysokie. Sytuacja ta niewątpliwie doprowadzi również do podwyżek cen energii elektrycznej oraz cen wielu innych produktów, co dotkliwie odczują wszyscy Polacy. Konieczność poniesienia przez przedsiębiorstwa dodatkowych kosztów spowoduje również utratę wielu miejsc pracy. Zaakceptowane przez rząd Donalda Tuska priorytety polityki klimatycznej okażą się kosztowne dla nas wszystkich i przyczynią się do obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Problemy te poruszałem wielokrotnie w wystąpieniach na forum Parlamentu Europejskiego i w interpelacjach kierowanych do Komisji Europejskiej. Podczas debaty zadawałem również pytania komisarz do spraw działań w dziedzinie klimatu Connie Hadegaard. Jestem przekonany, że restrykcyjna polityka klimatyczna okaże się dla niektórych krajów członkowskich, w tym Polski, bardzo kosztowna, odbije się niekorzystnie na tysiącach polskich przedsiębiorstw i doprowadzi do trwałego zahamowania rozwoju polskiej gospodarki. Można powiedzieć, że będzie to hekatomba poniesiona przez polską gospodarkę.

Wobec problemów tych polski rząd jest skrajnie nieefektywny, nie potrafi im przeciwdziałać, skazując tym samym polską gospodarkę na to, że stanie się znacznie mniej konkurencyjna niż gospodarki państw zachodnich. Zamiast do rozwoju kraju doprowadzi to do obniżenia poziomu życia Polaków.