Towarzystwa Otrzeźwienia
Wpisał: Mirosław Dakowski   
15.01.2008.

W Gietrzwałdzie, na Warmii, w 1877 r. ukazała się Matka Boża dwóm dziewczynkom. Są to jedyne objawienia Maryjne, formalnie uznane przez Kościół (biskup ordynariusz dr Filip Krementz, Niemiec), w czasie których Matka Boska mówi po polsku. W czasie szalejącego tam Kulturkampfu. Wielokrotnie podaje jako mocną broń – odmawianie Różańca św. Na podstawie tych objawień błogosławiony Honorat Koźmiński (i inni!) rozwinęli Ruchy Trzeźwościowe w całej Polsce (pod trzema zaborami). Ku zasmuceniu zaborców - i karczmarzy. Picie wódy zmalało o kilkadziesiąt procent. A praktyka odmawiania Różańca wzrosła kilkakrotnie.

Teraz, po prawie półtora wieku, szukamy Pasterza, który mocą Boga rozwinie Towarzystwa Otrzeźwienia od Trelewizji, innych gorszących nas me®diów i porno-internetu. Który stanie na czele Krucjat Różańcowych w tej intencji. Szukajmy go. I wymódlmy.