JKM a Marsz boJOWników na Warszawę!
Wpisał: korwin-mikke   
05.10.2011.

JKM a VI Marsz boJOWników na Warszawę!

04-10-2011 http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/vi_marsz_bojownikow_na_warszawe_/1087

Jutro – czyli 6-X – wezmę udział w VI Marszu JOW na Warszawę - corocznej akcji nacisku Obywatelskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych mającej na celu wprowadzenie ordynacji większościowej.

W tegorocznym Marszu JOW na Warszawę (cytuję kol. Krzysztofa Pawlaka) "główną tezą będzie dowiedziona przez działania Państwowej Komisji Wyborczej dewiacja nowego Kodeksu Wyborczego prowadząca do eliminacji pozaparlamentarnych środowisk politycznych z kampanii wyborczej do polskiego parlamentu!"

Przekazuję oficjalne zaproszenie JOW:

Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW zaprasza wszystkie siły patriotyczne Polski, partie polityczne, stowarzyszenia i inne formalne i nieformalne organizacje obywatelskie - a także PT Kandydatów na Senatorów RP do wzięcia udziału w VI Marszu JOW na Warszawę, którzy - startując do walki wyborczej już w systemie jednomandatowym - chcą wesprzeć działania Ruchu na rzecz JOW prowadzące do wprowadzenia ordynacji większościowej również do wyborów do Sejmu RP. To wspaniała okazja do autoprezentacji medialnej w ostatnich dniach kampanii wyborczej! Organizatorzy VI Marszu JOW na zakończenie imprezy przewidują konferencję prasową także dla PT Kandydatów na Senatorów RP - zwolenników wprowadzania JOW w wyborach do Sejmu RP!

Przyjeżdżajcie do Warszawy 6 października - na VI Marsz JOW! (czwartek, godz. 11.00 - 16.00)

Wielotysięczna manifestacja na ulicach "salonu Warszawy" będzie znaczącym symbolem i naciskiem na polityków z obecnie reprezentowanych w polskim parlamencie ugrupowań politycznych, jak i tych nie mających w nim swojej delegacji - utrzymujących niereprezentacyjny dla OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ sposób doboru kandydatów do polskiego parlamentu!

Więcej:

http://www.jow.pl/blog/jerzyprzystawa/vi-marsz-o-jow-6102011.html

http://www.facebook.com/event.php?eid=112913275479589

http://www.asme.pl/13170782894279.shtml  [---]


5 maja 2011 odbyło się w Wielkiej Brytanie referendum ogólnonarodowe, w którym obywatele Zjednoczonego Królestwa wypowiedzieli się czy nadal chcą wybierać posłów w systemie First-Past-The-Post (jaki proponuje nasz Ruch), czy też chcieliby ten system porzucić i zamienić na system bardziej nowoczesny, jak np. australijski AV. Z satysfakcją przyjęliśmy wynik tego referendum, w którym głosujący Brytyjczycy, w 70% opowiedzieli się za starym, sprawdzonym i dobrze im służącym systemem wyborczym. Warto wiedzieć, że podobne były wyniki dwóch referendów w tej samej sprawie w dwóch prowincjach Kanady. Świadczy to o tym, że wbrew demagogicznej krytyce naszego postulatu, jest to propozycja rozwiązania aktualnego, sprawdzonego i popieranego przez społeczeństwa, które uchodzą za wzór demokracji i przodują w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym.

 Jest to ważne przesłanie, nie tylko dla nas, którzy o takie rozwiązanie ustrojowe zabiegamy od lat, ale także dla Premiera Donalda Tuska i innych polityków, którzy publicznie deklarują poparcie dla JOW. Premier, wypowiadając się ostatnio, twierdził, że bardzo mu zależy na wprowadzeniu JOW w wyborach do Sejmu, ale wszyscy są przeciwko niemu. Zaprosimy go więc, aby razem z nami udał się do Pałacu Prezydenckiego i swoim autorytetem poparł wniosek poddania tej najważniejszej sprawy ustrojowej pod powszechne głosowanie Polaków.

 System JOW uczyniłby d***krację troszkę mniej głupią - przeto wielokrotnie deklarowałem, że będą głosował nad zmianą obecnego systemu, „harmonijnie łączącego wady systemu większościowego z proporcjonalnym” (jak wielokrotnie pisałem) - na JOW. Raz w takim Marszu wziąłem udział. Przypominam, że mamy moralny obowiazek walczyc na rzecz polepszenia absurdalnego systemu, w którym żyjemy.  Proszę więc o liczny udział Członków i Sympatyków Nowej Prawicy.

Janusz Korwin-Mikke