Jak nas widz - raport CIA
Wpisa: Jerzy Jakowski   
15.10.2011.

Jak nas widz - raport CIA

 

Wspóczynnik dzietnoci kobiet wynosi 1.3 na kobiet i stawia nas to na 208 miejscu na wiecie. Spadek wspóczynnika dzietnoci poniej 1.4 powoduje, e spoeczestwo takie skazane jest na wymarcie

dr Jerzy Jakowski

 

 

Mas media w Polsce dziwnie dziaaj. Przez wikszo  roku wynajduj sztuczne problemy tzw. fakty medialne i na nich skupiaj ca uwag. Tylko po co? Ani jeden PT dziennikarz nie poruszy w debatach przedwyborczych poniszych tematów.

 

Jak Rzd odwraca uwag to wiadomo, e co chce ukry. A co moe Ukochany Rzd  z umiowanymi Przywódcami i Komisjami Sejmowymi do spraw specjalnych, chcie w tej Zielonej Wyspie [nie w gowie] ukry przed miujcym spoeczestwem [tak rzekomo wynika z rozmaitych prac biur dezinformacji zwanych Badaniami Opinii Spoecznej.]?

 

Wyjania to chyba dokadnie i opatologicznie raport CIA o Polsce :

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html

 

I tak w dziale Ludzie i spoeczestwo znajdujemy zaskakujce dane, daleko odbiegajce od HURRRA OPTYMIZMU wadzy.

 

Opis kraju wskazuje, e pod wzgldem ludnoci zajmujemy 34 miejsce na wiecie z 38.441.588 ludzi. rednia wieku wynosi 38.5 lat z tym, e kobiety yj przecitnie o 4 lata duej od mczyzn. Wydaje si, e to jest wanie przyczyna zmasowanego ataku na ustaw emerytaln i ch wyduenia czasu pracy dla kobiet. Niech umieraj równo mczyni i kobiety.

 

Schody zaczynaj si przy nastpnych parametrach, np.  przyrost naturalny w 2011 roku wynosi 0.062% i stawia nas to jako kraj, na 200 miejscu na wiecie.

 

Wskanik urodze wynosi 10.1/1000 mieszkaców [dane z 2011] i stawia nas to na 191 miejscu na wiecie!!!

Wskanik zgonów wynoszcy 10.17/1000 mieszkaców [take w 2011] stawia nas na nieco lepszym bo 52 miejscu na wiecie.

 

Ze wskanikiem migracji wynoszcym 0.47/1000 jestemy na 135 miejscu, na wiecie co akurat jest dobr pozycj.

Ale teraz zaczynaj si jeszcze gorsze rzeczy. Wspóczynnik dzietnoci kobiet wynosi 1.3/na kobiet i stawia nas to na 208 miejscu na wiecie. Spadek wspóczynnika dzietnoci poniej 1.4 powoduje, e spoeczestwo takie skazane jest na wymarcie. Nie bdzie miao siy rozwoju.

 

Mona przyj z prawdopodobiestwem graniczcym z pewnoci, e jedn z gownych przyczyn takiego stanu rzeczy, bya reforma Balcerowicza- Sachsa [lub odwrotnie ]  przeprowadzona w 1990 roku. Reforma ta  zmniejszya wydatki na sub zdrowia z 10.5% w stanie wojennym do oficjalnie 7.1% PKB w 2009 roku. Rzeczywiste wydatki s jeszcze miejsce albowiem jak podaa to Medycyna Praktyczna, kolejki na leczenie osigaj 433 dni. http://www.mp.pl/kurier/?aid=62741

http://prawo.mp.pl/wywiady/show.html?id=62286

http://www.mp.pl/kurier/?aid=62599

Co ciekawe, z gstoci óek - 6.62 na 1000 mieszkaców plasujemy si na 16 miejscu na wiecie. Innymi sowy kolejki na leczeni nie s spowodowane brakiem óek czy szpitali ale limitowaniem procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli celowym dziaaniem.

 

Wie si to  bezporednio z wydatkami na edukacj wynoszcymi 4.9% PKB, co stawia nas na 65 miejscu na wiecie. Ale kolejne reformy edukacji od 1990 roku spowodoway, e wikszo modziey koczy nauk w 15 roku ycia.

Ciekawe czy PT przyszli Posowie o tym wiedz? A moe by tak kursy organizowa?