Ile ( z ) gazu z łupków? - czyli proste obliczenia
Wpisał: POLSKI LOTOS   
20.10.2011.

Ile ( z ) tego gazu ? - czyli proste obliczenia

 

[umieszczam uproszczoną wersję krążącego po internecie tekstu „Gaz łupkowy – niebezpieczna PRAWDA” - POLSKI LOTOS. Jeden BILION to tysiąc miliardów. Md]

 

•Szacowane zasoby gazu łupkowego w Polsce: 5,3 bln m3

 

- mogłyby starczyć na 300 lat zapotrzebowania Polski na gaz (przy założeniu obecnego rocznego zużycia gazu)*

•Średnia cena zakupu gazu z Gazpromu w roku 2011: 400$/1000m3 **

•Koszt wydobycia gazu łupkowego: około 150$/1000m3 ***

 

Wartość zasobów po wydobyciu : 5,3 bln m3 x (400$-150$ )/1000m3 = 1.325 bln $

 

•Wartość zasobów w złotych polskich :

1,325 bln $ x 3,3 PLN = 4,37 bilionów złotych

•Wartość zasobów przypadająca na jednego Polaka :

4,37 bln PLN / 38,5 mln osób = 113 000 PLN / osobę

 

dla porównania (i uzmysłowienia) :

1) Wszystkie pieniądze przyznane Polsce przez UE w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w latach 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013

łącznie dają sumę : 80,1 mld Euro

dużo ?

80,1 mld Euro x 4,4 PLN**= 352,44 mld PLN = 0,352 biliona PLN

4,37bln/0,352bln =12 razy mniej niż wartość gazu łupkowego w Polsce po wydobyciu

2) Dług publiczny państwa : 0,88 biliona pln ! ***

Czy duży ?

4,37bln/0,88bln =5 razy mniejszy niż wartość gazu łupkowego w Polsce po wydobyciu

 

* Bilans wykorzystania funduszy UE,

** kurs Euro na dn. 03.10.2011 ; 1 euro = 4,387 PLN

***Zegar długu publicznego na dn 03.10.2011: http://www.zegardlugu.pl

 

[wszystkie odnośniki w oryginalnym tekście w PDF, wycinam dla jasności MD]

====

jeżeli niepokoją CIEBIE przedstawione dane i fakty

SPRÓBUJ „COŚ” ZMIENIĆ

Nasze Państwo – To nasza Gospodarka !

Przygotował MK

 

[Niepokoi mnie hasło: „COŚ” ZMIENIĆ. Nawołuje do BIERNOŚCI? Nie- mamy sobie ten poziom RABUNKU uzmysłowić – i wziąć potem udział w ROZBICIU KORYTA. Jak – zobaczymy niedługo. MD]