O świętych obcowaniu
Wpisał: Piotr Kardynał Gasparri   
01.11.2011.

O świętych obcowaniu

 

Piotr Kardynał Gasparri   Katechizm Katolicki

dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej

Te Deum Warszawa 1999

 

Art. 3. - O świętych obcowaniu

 

 

P. 170. Jak wiąże się druga część dziewiątego artykułu Składu Apostolskiego: Świętych obcowanie z częścią pierwszą?

O. Druga część dziewiątego artykułu: Świętych obcowanie wiąże się z częścią pierwszą, ponieważ jest pewnym jej wyjaśnieniem, gdyż poucza, jaki pożytek mają członkowie Kościoła z uświęcenia, którego dostępują w Kościele i przez Kościół.

P.l7l. W co wierzymy przez tę drugą część dziewiątego artykułu?

O. Przez tę drugą część dziewiątego artykułu wierzymy, że między członkami Kościoła dla ścisłej jedności, która ich łączy ze sobą pod jedną głową Chrystusem, odbywa się wzajemna wymiana dóbr duchowych.

P.l72. Czy wszystkie członki Kościoła korzystają z tego obcowania w całej pełni?

O. Z tego obcowania nie wszystkie członki Kościoła korzystają w całej pełni, lecz tylko te, które są w stanie łaski, i dlatego to obcowanie nazywa się Świętych obcowaniem.

P.173. Czy ci, którzy są w grzechu śmiertelnym. pozbawieni są tego

obcowania?

O. Ci, którzy są w grzechu śmiertelnym, nie są całkiem pozbawieni tego obcowania i do odzyskania łaski mogą doznać pomocy tak od publicznych modłów Kościoła, jak też od modlitw i dobrych uczynków osób, będących w łasce Bożej.

P.174. Czy jest obcowanie z tymi, którzy się cieszą chwalą w niebie?

O. Jest obcowanie z tymi, którzy się cieszą chwałą w niebie, gdy oddajemy im cześć i zanosimy do nich prośby błagalne, oni zaś wstawiają się za nami do Boga.

P. 175. Czy jest także obcowanie z duszami w czyśćcu?

O. Jest obcowanie także z duszami w czyśćcu, gdyż my możemy im przychodzić z pomocą, mianowicie przez ofiarę Mszy świętej, przez odpusty, modlitwy i inne uczynki pobożne i pokutne; a one nawzajem wspierają nas u Boga swoimi modlitwami .

P.176. Jakie modlitwy zwykli wierni odmawiać częściej za dusze w czyśćcu cierpiące?

O. Za dusze w czyśćcu cierpiące wierni zwykli częściej odmawiać psalm De profundis (Z głębokości) i tę drugą krótką modlitwę: Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.