Wanda Nowicka "znajduje się na liście płac przemysłu aborcyjno-antykoncepcyjnego"
Wpisał: gazeta polska   
10.11.2011.

Wanda Nowicka „znajduje się na liście płac przemysłu aborcyjno-antykoncepcyjnego”

Wiemy, kto sponsorował fundację Nowickiej

http://www.gazetapolska.pl/10723-wiemy-kto-sponsorowal-fundacje-nowickiej

 

"Gość Niedzielny" dotarł do wyroku w procesie, jaki Wanda Nowicka wytoczyła Joannie Najfeld za słowa, że Nowicka „znajduje się na liście płac przemysłu aborcyjno-antykoncepcyjnego”, i zdecydował się na ujawnienie jego fragmentów. 

Joanna Najfeld została ostatecznie uniewinniona od zarzutu zniesławienia. Przebieg procesu, jak i uzasadnienie wyroku na wniosek Wandy Nowickiej, pozostawały tajne.

Oto fragmenty wyroku, ujawnione przez "Gościa Niedzielnego":

(…) „Kierowana przez Wandę Nowicką organizacja (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, przyp. red.) otrzymywała dotacje od wielu podmiotów, w tym także firmy G… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.) i G… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.) stanowiących część międzynarodowego koncernu farmaceutycznego G… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.) produkującego środki antykoncepcyjne oraz międzynarodowej organizacji pozarządowej I… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.)  mającej na celu m.in. poprawę dostępności zdrowia reprodukcyjnego, w tym bezpiecznej aborcji oraz zajmującej się produkcją i dystrybucją aspiratorów i kaniuli – przyrządów przeznaczonych do wykonywania zabiegów przerywania ciąży. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (dalej przywoływana jako „Federacja”) otrzymuje dotacje finansowe na podstawie stosownych umów zawieranych z darczyńcami. Z zapisów księgowych wynika, iż Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymała w okresie od 2004 do 2009 r. od firmy G… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.) kwotę 97 600 złotych a od organizacji I.. (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.) w 2005 r. kwotę 37 003,00 złotych, zaś w 2007 r. w wysokości 138 253,25 złotych”.

A także:

Ze zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny kierowana przez oskarżycielkę prywatną, otrzymywała wielokrotnie dotację od różnych podmiotów, w tym od firmy farmaceutycznej G… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.), producenta środka antykoncepcyjnego (...)  oraz od organizacji I… (pełna nazwa firmy znajduje się w wyroku - przyp. red.), która produkuje i rozpowszechnia narzędzia używane przy zabiegach przerywania ciąży. Nie ulega wątpliwości, iż działalność Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny była finansowana również przez te podmioty. Pieniądze te były przeznaczane na różne cele, m.in. prowadzenie szkoleń, przygotowywanie odpowiednich materiałów, bieżącą działalność organizacji. Środki te wprost nie stanowiły źródeł finansowania wynagrodzenia Wandy Nowickiej, jednakże miały one wpływ na całokształt finansów Federacji i przynajmniej pośrednio wpływały na wynagrodzenie osób zatrudnionych w Federacji chociażby poprzez to, że inne środki nie musiały iść na finansowanie bieżącej działalności a na wynagrodzenia.” (W. Nowicka była zatrudniona w Federacji - przyp. red.)".

Nie ma już więc żadnych wątpliwości, że Nowicka korzystała z pieniędzy firm, które odnosiły korzyści materialne z procederu mordowania niewinnych, nienarodzonych dzieci.

Przypomnijmy, że Wanda Nowicka została właśnie wicemarszałkiem Sejmu. W drugim głosowaniu - na wyraźne żądanie Donalda Tuska - poparli ją m.in. "konserwatyści" z PO jak np. Stefan Niesiołowski. 

Więcej na ten temat na stronie internetowej "Gościa Niedzielnego"

Zmieniony ( 31.01.2012. )