Czy Polska powstanie, by żyć?
Wpisał: Ks. Stanisław Małkowski   
03.12.2011.

Czy Polska powstanie, by żyć?

 

 

Współczesną wieżą Babel staje się Unia Europejska, pogrążająca się w chaosie doraźnych dążeń, gdy siła jest prawem. Polska w Unii Europejskiej to ojczyzna w chaosie, rządzona przez głupotę spaskudzonych pseudo-mędrców i wiarygodności poniżej zera.

 

 

Ks. Stanisław Małkowski , Warszawska Gazeta, pocz. Grudnia2011

 

Dzisiejszą politykę miłości uprawianą w Polsce przez rząd - nierząd Platformy Obywatelskiej i sojuszników przewidział proroczo i celnie streścił starofrancuski poeta François Villon:

 

„Miłości dar ogłupia ludzi,

Salomon przez to wszedł w pogany,

Naymędrszy boday się spaskudzi,

Szczęśliw kto nie zna co te rany.” (przekład t. Boy-Żeleński)

 

I oto mamy krocie ogłupionych i spaskudzonych „mędrców” praktykujących miłość w postawie służebnej wobec władzy. Głupi zabijają Polskę, nasz wspólny dom.

Kiedyś z kolegami z Reytana wybrałem się na sztukę „Drzewa umierają stojącAlejandro Casony z Mieczysławą Ćwiklińską w roli głównej. Z powodu choroby aktorki wystawiono inną sztukę „Taka miłość” . „Lepiej byśmy stojąc umierali” niż uczestniczyli w takiej miłości, jaką narzuca nam zarząd publicznego domu. „Taka miłość”  ogłupia i prowadzi do śmierci w pozycji zniewolenia.

Mądra miłość ludzi wyzwala we wspólnocie ojczystego domu. Miałem zaszczyt kilkakrotnie uczestniczyć w sympozjach „W trosce o dom ojczysty” organizowanych przez śp. Annę Walentynowicz, zabitą w ubiegłym roku w zamachu smoleńskim. Mądrość, którą miał Salomon zanim ją stracił wskutek bałwochwalstwa, była jako dar od Boga, owocem modlitwy. Wszystkie wspomniane sympozja rozpoczynały się mszą świętą za ojczyznę.

Biada tym, którzy są sprytni we własnym mniemaniu, ich mądrość na szkodę się obróci. (Izajasz). Pełna pychy przemyślność budowniczych wieży Babel doprowadziła do wielkiego niespełnienia, rozproszenia i zamętu. Współczesną wieżą Babel staje się Unia Europejska, pogrążająca się w chaosie doraźnych dążeń, gdy siła jest prawem.

Polska w Unii Europejskiej to ojczyzna w chaosie, rządzona przez głupotę spaskudzonych pseudo-mędrców i wiarygodności poniżej zera.

Tymczasem „Mądrość zbudowała sobie dom”, jak pisze natchniony autor Księgi Przysłów (9,1) i dopowiada: „najmędrsza z niewiast dom sobie buduje” (14,1). Domem Mądrości jest człowieczeństwo Syna Bożego, jest mistyczne Ciało Chrystusa - Kościół, jest ojczyzna jako rzeczywiste królestwo Jezusa i Maryi - najmędrszej z niewiast, Panny Mądrej. Stąd wziął się pomysł ratowania Polski przez Krucjatę różańcową za ojczyznę i przez intronizację Jezusa na Króla Polski, panującego nie tylko w niebie, ale i na ziemi, nie tylko w sprawach prywatnych, ale i społecznych.

Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” - mówi Jezus przed wniebowstąpieniem (Mt. 28,18). „Trzeba, ażeby Chrystus królował” (1 Kor 15,25) - zatytułował swoją nową książkę, poprzedzoną wstępem  księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi,  ks. prof. Jerzy Bajda,  Czy Polska przyjmie dar Króla” pyta autor i pisze: „Polska znalazła się na pierwszej linii frontu walki o najważniejszą sprawę ludzkości:  o prawo do udziału w Boskim dziele zbawienia, realizowanym w Kościele; toczy się walka o duszę ludzką, o prawo Boga do człowieka i prawo człowieka do Boga.” (s.131);  W naszej epoce panoszy się agresywny neopoganizm, który usiłuje usunąć religię z całej przestrzeni publicznej a nawet z kultury i moralności.” (s.78)

Zanim czasy pogan przeminą poddani władzy Jezusa Króla Polski nie dajmy się podeptać i ogłupić, nie chodźmy w pogany, aż Polska powstanie by żyć.