ON THE PLURALITY OF CIVILISATIONS
Wpisał: Feliks Koneczny   
12.03.2007.

Mam też na dyskietce, posyłam na każda prośbę mail'em MD :

 POLONICA SERIES    No 2
edited by Jędrzej Giertych

ON THE PLURALITY OF CIVILISATIONS

by
FELIKS KONECZNY

Translated from the Polish

First Published 1962 by
POLONICA PUBLICATIONS
16. Belmont Road, London, N.15., England
© Polonica Publications

Originally published in Polish in 1935 in Cracow
by Gebethner i Wolf under the title "O wielości cywilizacyj'

[DOC] POLONICA SERIES No 2

Format pliku: Microsoft Word - Wersja HTML

ON THE PLURALITY. OF CIVILISATIONS. by. FELIKS KONECZNY. Translated from the Polish. Introduction. by. ANTON HILCKMAN. Professor at the University of Mainz ...

home.gli.cas.cz/filip/backup/d/Dokumenty/A4.doc - Wynik uzupełniający - Podobne strony

[Było na tej stronie, ale... chyba usunięto. Nie mogę znaleźć.   MD]

 

 

Zmieniony ( 02.12.2008. )