EU ZACZYNA DYKTATURĘ POD PRZYKRYWKĄ
Wpisał: Sigma   
19.12.2011.

EU ZACZYNA  DYKTATURĘ POD PRZYKRYWKĄ

NOWEGO CIAŁA - ESM,

czyli mechanizmu EUROPEJSKIEJ FINANSOWEJ STABILIZACJI
  

Sigma http://niezalezna.pl/20633-eu-zaczyna-dyktature-pod-przykrywka-nowego-ciala-%E2%80%93-esm-czyli-mechanizmu-europejskiej-finansowe


Przy użyciu narzędzia „finansowej stabilizacji” jako usprawiedliwienia, EU cichcem chce narzucić państwom eurozony  mechanizm stałego dofinansowywania olbrzymich kwot. Najdalej do  lipca 2012, kiedy to 90 % państw eurozony ratyfikuje  podtykany im „traktat zadłużenia” planowane jest stworzenie kolejnego, niewybieralnego i nie podlegającego kontroli ciała zwanego ESM, czyli European Stability Mechanism, czyli jednym słowem - stworzenie dyktatury tejże instytucji  nad eurozoną.

Założycielski kapitał tego nowego ciała, na które państwa eurozony mają się bezzwrotnie  zrzucić  ma wynosić od 700 miliardów euro - do 1 tryliona euro. Jeden trylion to 1 + osiemnaście zer. Ale kwota ta w każdej chwili może zostać powiększona przez zarząd ESM – ciała, które będzie kompletnie poza i ponad  prawami i rządami państw tworzących EU.

„Członkowie ESM  nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do wniesienia zaaprobowanej składki” - tak brzmi szkic traktatu.- „Będą punktualnie wpłacać przewidziane kwoty, zgodnie z zasadami ustalonymi w Traktacie.”

Gdyby wstępny trylion euro okazał się niewystarczający – a biorąc pod uwagę zadłużone rządy Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii i innych krajów – z całą pewnością okaże się on niewystarczający – zarząd ESM po prostu zażąda więcej. A państwa bez szemrania muszą zażądane kwoty wpłacić i to w ciągu 7 dni.

Nowe ciało EU będzie miało nie tylko prawo do pobierania dowolnych składek od członków eurozony. Będzie miało również prawo do sprzedawania długów.
„ESM będzie uprawnione do zdobywania funduszy poprzez wydawanie papierów dłużnych” .
Tak więc, jeśli rządy danych państw zbankrutują, ESM może  wydrukować na ich nazwisko papier dłużny.

ESM ma przejąć władzę w lipcu 2012, jak tylko 90% państw członkowskich ratyfikuje „traktat dłużny”. Zastąpi tym samym takie „tymczasowe” ciała jak European Financial Stability Facility oraz European Financial Stabilization Mechanism. Oba te ciała  przedstawiano przez  lata jako „tymczasowe” i istniejące tylko celem ułatwienia finansowania podczas kryzysu. A teraz wygląda na to, ze jednak  wprowadzi się je na stałe.

ESM ma mieć kwaterę główną w Luksemburgu, zaś zarządzana będzie przez  niewybieralną i nikomu się nie tłumaczącą ze swych decyzji  radę „szefów”. I co ciekawe, majątek, fundusze czy masa upadłościowa ESM „będzie nietykalna wobec wszelkich form śledztwa, rekwizycji, konfiskaty, wywłaszczenia, czy jakiejkolwiek innej formie  przejęcia, zajęcia majątku z powodu zadłużenia, czy zaboru mienia poprzez działania ciał wykonawczych, sądowniczych, administracyjnych czy legislacyjnych.”
I to bez względu na to, gdzie się będą znajdować, czy w czyich rękach.
articles 27 and 30: The property, funding and assets of the ESM shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure, taking or foreclosure by executive, judicial, administrative or legislative action.

Owa szajka będzie kooperować ściśle z International Monetary Fund. Natomiast parlamenty poszczególnych państw czy wyborcy nie muszą być konsultowani.
Kiedy rząd będzie dofinansowywany przez nowe ciało - ESM, IMF oraz European Central Bank  razem stworzą zbiór bezwzględnych warunków, których będzie musiał przestrzegać. Będzie to wymagało sporych „makro-ekonomicznych dostosowań”.
Tak więc narodowe budżety poszczególnych państw będą w rękach niewybieralnej międzynarodowej szajki.  Przestaną być  respektowane wszelka suwerenność czy demokracja. Jest to coś w rodzaju totalitarnego paktu nowej IV Rzeszy, jeśli owa ESM ma być totalnie ponad prawem, a jednocześnie zarządzać miliardami euro.
Idea EU została sprzedana jako  stowarzyszenie  wolnego handlu. Później stało się zoną  euro. Teraz zaś chce zostać  imperium, które prawem kaduka będzie ściągać nielimitowaną daninę z podległych państw.
Ekonomiści zauważają, że kryzys ekonomiczny EU został spowodowany głównie przez centralizację  i centralny bank. A teraz, zamiast zdecentralizować gospodarkę, EU na siłę  wmusza Europie dyktaturę eurokratów.
Najpierw poprzez wmuszanie konstytucji, a kiedy to nie przeszło, poprzez  Traktat Lizboński..
Zaś ESM  to następny krok do eurototalitaryzmu 

na podstawie:
THE SHOCKING TRUTH OF THE PENDING EU COLLAPSE!
http://www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU