MESJASZ KRÓLEM NARODÓW
Wpisał: Psalmista   
06.04.2012.

MESJASZ KRÓLEM NARODÓW

 

[Tłum. Ks. Jakub Wujek,1593 r.,  uwspółcz. Ks. Stanisław Styś, 1936 r]

 

KSIĘGA PSALMÓW

 

 Psalm 2.

Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy? Stanęli razem królowie ziemi, a ksią­żęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego: "Po­targajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!" - Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich.

"A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego."

Pan rzekł do mnie: "Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krań­ce ziemi. Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie. I pokruszysz ich."

- A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię. Służcie Panu w bo­jaźni, a radujcie się mu ze drżeniem. Chwyćcie się nauki, by się przypad­kiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosła­wieni wszyscy, którzy w nim ufają!