Gratulacje: JOW w Rumunii
Wpisał: Stowarzyszenie JOW   
05.06.2012.

 

 Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Biuro Krajowe: ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław, tel. 713 424 644;

e-mail:  spes@spes.wroc.pl;

 

Warszawa, 1 czerwca 2012

 

Jego Ekscelencja

Pan Gheorghe Predescu

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii

w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Fryderyka Chopina 10

00-559 Warszawa

 

Ekscelencjo,

 

Piszę do Pana w imieniu  Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, który od wielu lat zabiega o wprowadzenie w Polsce, w wyborach do Sejmu, systemu wyborczego na wzór takiego, jaki obowiązuje w najwyżej rozwiniętych demokracjach, jak Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada i inne. Jesteśmy bowiem przekonani, że taki system wyborczy wprowadziłby w polityce państwowej polskiej odpowiedzialność indywidualną wybranych polityków przed wyborcami, dając społeczeństwu efektywną kontrolę nad postępowaniem i jakością klasy politycznej. Cieszymy się więc niezmiernie, że taki właśnie system został uchwalony przez Parlament Rumuński. Mamy głęboką nadzieję, że Prezydent Rumunii niebawem tę nową ustawę podpisze i stanie się ona obowiązującym prawem.

 

Rumunia jest pierwszym krajem w całym b. bloku sowieckim, która zdecydowała się na ten doniosły krok, a politycy rumuńscy dają nam wszystkim przykład, że politycy są w stanie wznieść się nad wąskie interesy partyjne i wprowadzić instytucje demokratyczne, które ich działanie poddadzą skutecznej kontroli obywatelskiej. Ufamy, że za Waszym przykładem pójdą politycy polscy, a może też i innych krajów w podobnej sytuacji. Dlatego kierujemy na Pańskie ręce wyrazy najwyższego uznania, gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności dla Pańskiego Kraju i Jego Obywateli.

 

Składając nasze najlepsze życzenia nie zapominamy, że Rumunia była jedynym krajem, który okazał Polsce i Polakom prawdziwą pomoc  w chwili katastrofy dziejowej, jaką była napaść na nasz kraj, ze strony Niemiec i Sowietów, we wrześniu 1939 roku. Ten historyczny fakt nakłada na nas obowiązek wzajemności i śledzenia rozwoju Rumunii ze szczególną uwagą.

 

Bylibyśmy zobowiązani, gdyby Pan Ambasador, albo osoby przez Niego wskazane mogły podzielić się z nami doświadczeniami rumuńskimi, albowiem te doświadczenia maja ogromne znaczenia dla nas wszystkich.

 

Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy najgłębszego szacunku,

 

 Jerzy Przystawa

 Prezes Zarządu