Gospa a logika (do NDz.)
Wpisał: Mirosław Dakowski   
18.03.2007.

Prof. Mirosław Dakowski
Warszawa, 2003-01-24

WP Ewa Sołowiej,
Red. Naczelny
Naszego Dziennika

Szanowna Pani Redaktor,

Bonum ex integra causa, malum ex quequmque defectu

Jest to zdrowa zasada katolicka. Jest ona zupełnie zgodna z zasadą matematyki i logiki n.t. true and false. W matematyce zgoda na nawet małe nieścisłości prowadzi do grubych fałszów.
Przykład: z ekranu kalkulatorka czasem uzyskujemy , że 2*2 ~ 3.999 . Jeśli postawimy znak równości zamiast ~ to po pomnożeniu przez 1000 i odjęciu stronami otrzymujemy

1 = 0 ( ! )

Otóż Gospa,
- która mówi "nasze Boskie Serca" nie może być Maryją,
- która stwierdza, że wobec Boga wszystkie religie są równe, nie może być Maryją,
- która wybiera na przewodnika duchowego "widzących" zakonnika - rozpustnika i kłamcę, nie może być Maryją.

Takich "przegniłych ogniw łańcucha" udokumentowano w historii Medjugorie o wiele więcej. Znane są co najmniej od 15 lat. Biskup Perić (Ordynator miejsca) to potwierdził. Proponowałem już p. ?aszewskiemu literaturę (część przesłałem) i/lub dyskusję.
Potępienie "objawień" fałszywych może (i powinno) mieć miejsce natychmiast po odkryciu fałszu. Jedynie potwierdzenie prawdziwości musi nastąpić po ich zakończeniu.
Argument o nawróceniach jest (wobec zasad logiki oraz teologii) nieistotny. W Garabandal, Oławie czy Kibeho też były nawrócenia. Ale efekt końcowy - katastrofalny.

Człowiek znajdujący "kompromis" ze złem - grzeszy. Ale redaktor jedynego w Polsce dziennika katolickiego tolerujący nieprawdę i zachęcający nieświadomych niebezpieczeństwa wiernych do zabronionych przez Biskupa "pielgrzymek" (artykuły, ogłoszenia) gorszy miliony czytelników. Popełnia grzech ciężki. Prawda?

Z Panem Bogiem

Do wiadomości:

Biskup Edward Frankowski
Ojciec Tadeusz Rydzyk

Zmieniony ( 16.04.2007. )