Wykrywane: Heksogen, Pentryt, Trotyl, Semtex, Azotan amonu, Nitrogliceryna. Czas analizy 10-15 sek.
Wpisał: KLUCZNIK44   
30.10.2012.

Wykrywane: Heksogen, Pentryt, Trotyl, Semtex, Azotan amonu, Nitrogliceryna. Czas analizy 10-15 sek.

http://redakcja.salon24.pl/459218,oswiadczenie-rzeczpospolitej-ws-trotylu-na-wraku-tupolewa

@

Czy tak ciężko sprawdzić technologię IMS? Czy tak ciężko to zweryfikować? Dzięki technologi IMS można w ciągu kilku sekund stwierdzić obecność narkotyków i materiałów wybuchowych.

Wykorzystywana jest m.in. przez służby mundurowe np. do wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych. Technika ta ma także wiele aplikacji analitycznych. Stosowana także w sprzężeniu z spektrometrią masową (IMS-MS), chromatografią gazową (GC-IMS), wysokosprawną chromatografią cieczową (LC-IMS) i in. Urządzenia IMS są różnych rozmiarów (często dostosowane do konkretnej aplikacji) i mogą pracować w szerokim zakresie warunków pomiarowych (ciśnienie, temperatura).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_ruchliwo%C5%9Bci_jon%C3%B3w

Przykładowe urządzenia detekcyjne oparte na IMS:

Szybkie i wiarygodne wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków. Czas analizy: 6-20 sek. Podwójna technologia wykrywania: chromatografia gazowa (GC), spektrometria lotnych ionów (IMS) gwarantuje znikomy poziom błędnych wskazań i doskonałą czułość wykrywania rzędu piko/nanogramów. Wykrywane materiały wybuchowe: PETN, RDX, TNT, NG, Dynamit, Semtex, C4. Wykrywane narkotyki: kokaina, opiaty (heroina, morfina), canabis (marihuana, haszysz), stymulanty - pochodne amfetaminy (amfetamina, ecstasy, metamfetamina).
http://www.transactor.pl/security_wybuchowe.html

Przenośny wykrywacz narkotyków, materiałów wybuchowych, bojowych środków trujących oraz przemysłowych środków chemicznych Smiths Detection SABRE 5000
Wykrywane narkotyki: Kokaina, Heroina, THC (Cannabis), Metamfetamina, Ekstazy i inne.
Wykrywane materiały wybuchowe: Heksogen, Pentryt, Trotyl, Semtex, Azotan amonu, Nitrogliceryna i inne
Czas analizy 10-15 sek.


Czas rozruchu poniżej 10 minut
Dwa tryby pracy: analiza cząsteczek, analiza oparów.
Pełne polskie oprogramowanie.
http://www.pimco.pl/przenosny-wykrywacz-materialow-wybuchowych-sabre-4000.html

KLUCZNIK44 25110 | 30.10.2012 16:05