Do Marszałka Borusewicza
Wpisał: Mirosław Dakowski   
18.03.2007.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Dakowski
Ruch JOW
Warszawa, 16 listopada 2005

 

Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku!

Według różnych sondaży 74 %-87% wyborców życzy sobie głosowania na OSOBY, szczególnie do sejmu. Przeciw są głównie ci, którzy do parlamentu już się dostali - przy wykorzystaniu ordynacji partyjniackiej. Przez 13 lat działania Ruchu Jednomandarowych Okręgów Wyborczych udało się nam klarownie wyartykułować różnice między wariantami dotychczasowej ordynacji a JOW. Równocześnie przekonaliśmy ludzi do ważności dla przyszłości Polski poglądów wyrażonych w pierwszym zdaniu.

Poziom wiedzy o cechach różnych ordynacji jest już wysoki wśród opinii publicznej, lecz zaskakująco niski wśród parlamentarzystów. Dla przykładu okazało się, że kandydat na urząd prezydenta (DT) jeszcze przed II turą na wiecu w Kielcach nie wiedział, co to Prawo Duvergere'a i jakie są jego konsekwencje dla stabilności parlamenttu i rządów. Pouczyła Go o tym 16-letnia uczennica. Inni parlamentarzyści wiedzą - oczywiście - jeszcze mniej. A niektórzy jakby nie chcieli wiedzieć. I dobrze, to wreszcie jest racjonalne. Ta niewiedza była może do zniesienia w 1995r., ale jest zawstydzająca i ośmieszająca obie Wysokie Izby w 2005r. Przykro słucha się parlamentarzystę popisującego się tak ignorancję, jak i arogancją.

Proponujemy więc rozważenie zorganizowania paru szkoleń dla posłów i senatorów. Ze strony Ruchu JOW proponujemy następujące (przykładowe) tematy:

  1. czy obecne warianty ordynacji są zgodne z Konstytucją?
  2. czy do zmiany ordynacji na JOW potrzebna jest zmiana Konstytucji?
  3. prawo Duvergere'a a możność powstania dwóch stabilnych bloków.
  4. JOW a sprawiedliwość społeczna
  5. przykłady Włoch, Niemiec, Francji, W. Brytanii

Jako referentów/wprowadzających do dyskusji proponuję: prof. Jerzy Przystawa, Wrocław, b.burmistrz Nysy Janusz Sanocki, prof. Tomasz Kaźmierski, Southhampton, prof. Antoni Kamiński i prof. Mirosław Dakowski, obaj Warszawa.
Oczekujemy również paru referatów ze strony luminarzy i twórców ordynacji "proporcjonalnej", jeśli uda się Panu Marszałkowi ich zachęcić do udziału.
?ączę wyrazy szcunku

Proszę o wyznaczenie audiencji, jeśli uzna Pan sprawę za godną Swej uwagi MD

Zmieniony ( 26.06.2007. )