Shema Israel = Chrystus wynocha! A Dziwisz wykonuje...
Wpisał: KSC   
01.07.2013.

Shema Israel = Chrystus wynocha. Dziwisz wykonuje...

 

 

By KSC on 30/06/2013 in AntyKościół, Judaizm i islam

 gazetawarszawska

Doktor honoris causa KUL w Lublinie Kiko Argüello brzydzi się Krzyżem, więc kiedy nachodzi go konieczna potrzebna, zdejmuje ten gadget oszukiwania gojów, jakim jest jego pozorowana postawa „chrześcijanina”.

Sytuację taką już ktoś opisał wcześniej i opis ten zamieściliśmy pod linkiem http://gazetawarszawska.com/2013/06/30/doktor-honoris-causa-kul-kiko-brzydzi-sie-krzyzem/

At first, he pretended to reformate the Church and claimed that the Neocatechumenals were the restorer of the “true” Church (while using Jewish symbols like the Hanukkah and out of place referrals to Zerubbabel). Now, he self-proclaims himself to be the medium through which the Messiah will reach the Jews. But when he invites the Jews to listen his symphony he removes the cross and the images of Our Lady. [Ale gdy zaprasza Żydów do słuchania jego symfonii, usuwa krzyż i obraz Marki Bożej.]

Tekst ten dotyczy wydarzeń poza Polską i sprawa ta, choć głęboko odrażająca dla katolika, nie zakorzeniła się zbytnio w naszych myślach, a przypuszczalnie jest to skutkiem dystansu geograficznego, który usypia nas pozwalając przypuszczać, że jak coś jest z dala od nas, to nic złego się nie dzieje.

Dzięki jednak koszernej TV Trwam miliony polskich katolików oglądając transmisje z Oświęcimia o nazwie „Cierpienie Niewinnych-Celebracja Symfoniczno-Katechetyczna” z dnia 23 czerwca na własne oczy mogło zobaczyć  – już z bliska – podobne sceny poniżania Krzyża Świętego ( symboli kapłaństwa ) oraz to coraz gwałtowniejsze tempo zażydzania Polaków przez obecną hierarchię. Całość tej okropności jest pod linkiem w komplecie całej transmisji:

http://gazetawarszawska.com/2013/06/24/cierpienie-niewinnych-symfonia-neokatechumenat-camino-neocatecumenal-oswiecim-23-06-2013/

[Nie zachęcam do oglądania . md]

Z materiału tego wybraliśmy drobny fragment zamieszczony pod linkiem:

http://gazetawarszawska.com/2013/06/30/shema-israel-chrystus-wynocha/

 

Shema Israel = Chrystus wynocha.

Ten krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza  - kardynała i biskupa Krakowa – który ustępuje z tronu i w ogóle ucieka ze sceny po to, aby nie obrażać żydów osobą  kapłana katolickiego, widokiem krzyża na piersi, czy stuły. Powodem tej obrazy jest niezręczność występowania takich symboli w chwili, kiedy żyd śpiewa lub słucha Shema Israel.

Dla Dziwisza i całej obecnej hierarchii jest oczywiste to, że symbolika judaizmu ma nadrzędność nad symboliką katolicyzmu, a co za tym idzie, to żydzi mają swe prawa jako pierwsze.

=======================

Przebieg nagrania:

0.09 – Dziwisz wzywa do odśpiewania Shema Israel (powtórnie, bo jeden raz nie wystarczy).

0.29  – Dziwisz zdejmuje stułę (1)  jako symbol godności kapłańskiej i siada z powrotem na tronie.

0.43  – Ksiądz  – po prawej ręce Dziwisza – otrzymuje sygnały od dr h.c. KUL Kiko Argüello mówiące, że Dziwisz ma wyjść całkowicie, następuje pewna chwilowa konsternacja i Dziwisz pokornie wychodzi.

1.02   – Drugi ksiądz po lewej ręce nie bardzo wie, co on sam ma ze sobą zrobić, ale wkrótce i on wychodzi.

1.18  –  Wszystko jest już koszerne i następuje śpiew Shema Israel.

3.34  – Po zakończeniu śpiewu ksiądz z asysty Dziwisza wraca na swoje miejsce.

3.40  – Dziwisz pozdrawia wszystkich słowem Shalom – zebrani odpowiadaj chórem: Shalom.

Miejscem tego wszystkiego jest „katolicka polska ziemia” Anno Domini 2013.

 (-) Red.

============

 (1)  Stuła (orarium)

Orarium wzięło nazwę od łac. ors, oris – usta. Początkowo wzięła bowiem swoją formę od szarfy, którą ocierano usta. Stuła jest długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na końcach, uszytą z tej samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszą stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego boku i tam ją spina. Stuła wywodzi się z insygniów urzędników państwowych, noszoną przez nich w starożytności. Była oznaką ich urzędu i godności. W liturgii stuła również symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego. Symbolizuje ona takie godność chrześcijańską, szatę godową wszystkich powołanych do nieśmiertelnego królowania z Panem Bogiem w niebie.

Modlitwa, jaką odmawiano przy wkładaniu stuły, tak o tym mówi: “Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, którą straciłem przez grzech pierwszych rodziców moich, a chociaż nie jestem godny zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej”.

Zmieniony ( 01.07.2013. )