mysz

Po debacie z ekologistą – Aspergerem i ADHD

15 sierpnia 1920 to Cud nad Wisłą, udokumentowany! Nie „bitwa warszawska”.