Prezydencie Duda ! Prosimy nie podpisywać haniebnej ustawy antycovidowej.
Wpisał: Wolna Polska Opole.   
27.10.2020.

 

 

Prezydencie Duda ! Prosimy nie podpisywać haniebnej

ustawy antycovidowej.

==============

Szanowny Panie Profesorze!

A jednak, jak zawsze, pod osłoną nocy " katolicki PIS" i " mniej katolicka PO" w osobach panów senatorów, właściwie bez głosu sprzeciwu. Podpisali haniebną ustawę antycovidową.

W związku z tym, moja serdeczna prośba by wkleił Pan list, prośbę skierowaną do Prezydenta Andrzeja Dudy.

Jest to list stworzony przez mieszkańców Opolszczyzny, skupionych wokół grupy Wolna Polska Opole.

Z adnotacją do myślących jeszcze Rodaków

- kopiujcie i wysyłajcie pod adres:


listy@prezydent.pl


Z góry dziękuję!

Anna Grega

================================

Opole, 27.10.2020

PAN

ANDRZEJ DUDA

PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


KANCELARIA PREZYDENTA

UL. WIEJSKA 10

00-950 WARSZAWA

listy@prezydent.plList mieszkańców Opolszczyzny

z prośbą o wstrzymanie się przed podpisaniem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziSzanowny Panie Prezydencie,


my obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańcy województwa Opolskiego, zwracamy się z ogromną prośbą o wstrzymanie się z podpisaniem przekazanej Panu ustawy do czasu rzetelnego zapoznania się z jej treścią. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się zarówno z jej treścią, konsekwencjami, które powoduje i podstawami, na których została oparta będzie Pan mógł z czystym sumieniem odmówić jej podpisania.

W treści ustawy przemycono bowiem zapis obowiązkowym szczepieniu, a Pan przecież publicznie zapowiadał, że nie jest zwolennikiem przymusowego szczepienia wszystkich w związku z wirusem SARS-COV 2. Wszyscy wiemy, że szczepionka będzie nowa, dopiero co badana i jesteśmy pełni obaw o jej działanie. Nie chcemy być królikami doświadczalnymi, wbrew stanowisku rządu Mateusza Morawieckiego, który publicznie głosił, że jako jeden z pierwszych krajów będziemy się masowo szczepić.

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą tworzone w pośpiechu szczepionki, które próbuje się wprowadzić do obrotu bez wymaganych wieloletnich badań. Takie właśnie będą szczepionki nowej generacji, które mają być wykorzystywane do szczepienia przeciw SARS-COV 2. Szafuje się hasłem zagrożenia epidemicznego, by przyśpieszyć proces ich wdrażania.

Mamy podstawy do obaw, iż będzie to zagrażało naszemu zdrowiu i życiu, gdyż są to szczepionki eksperymentalne, bez długoletnich badań  potwierdzających ich bezpieczeństwo i zasadność ich stosowania. Z tego tytułu istnieje ogromne ryzyko ciężkich powikłań poszczepiennych. Już teraz istnieją doniesienie medialne, że są takie powikłania podczas testowania tych szczepionek. To jest normalne, gdy wprowadza się nową szczepionkę, ale właśnie dlatego trzeba to robić ostrożnie i bez przymusu.

My matki, ojcowie, córki, synowie, kobiety i mężczyźni chcemy zaznaczyć, że ta ustawa łamie podstawowe prawa człowieka, pacjenta, obywatela demokratycznego państwa prawa.

Jako obywatele nie wyrażamy zgody na przymusowe szczepienia łamiące podstawowe Prawa Człowieka.

Panie Prezydencie chcemy przypomnieć, iż Konstytucja chroni prawa obywatelskie także w tej sprawie. Proszę zwrócić uwagę na treść art. 38, art. 39 oraz art. 68 Konstytucji. Jesteśmy gorąco przekonani, że Pan jako Prezydent zna Konstytucję doskonale, dlatego pozwolimy sobie tylko zacytować samą treść tych artykułów, bez rozwlekłych komentarzy.


Art. 38 „Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.”

Art. 39 „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez wyrażania dobrowolnie zgody.”

Art. 68 „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.”


Kończąc już, chcemy również podkreślić, że nowo przegłosowana  ustawa jest niezgodna z prawami pacjenta. Pacjent bowiem ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, co zostało tu zupełnie pominięte, tworząc chaos prawny.

Innym niepokojącym zakresem ustawy jest próba ograniczenia wolności i swobód obywatelskich pod pozorem walki z pandemią. Tą ustawą zamierza się nałożyć obowiązek zasłaniania nosa i ust i jednocześnie penalizować jego niewykonanie, pomimo wieloletnich badań naukowych wykazujących zagrożenia ciągłego zasłaniania ust i nosa. Podczas procesu legislacyjnego całkowicie zlekceważono zdanie naukowców (kilkadziesiąt lat badań), powołując się na bieżące medialne doniesienia o rzekomym „konsensusie naukowym” w kwestii masek. Uważamy, że Pan jako Prezydent Rzeczypospolitej ma pełne prawo do rzetelnej wiedzy w tym zakresie i mógłby Pan w ustawowym terminie taką wiedzę otrzymać.

Proszę zatem zwrócić się bezpośrednio do organów Państwa z wnioskiem o przekazanie Panu informacji o faktycznym stanie, skali i przebiegu epidemii SARS-COV 2.

My jako obywatele występowaliśmy wielokrotnie do Ministerstwa Zdrowia i Państwowych Wojewódzkich Inspektoratów Sanitarnych o przekazanie nam informacji o rzeczywistym, nie medialnym stanie epidemii. Z otrzymanych przez nas urzędowych danych wynika, że w całym okresie od pierwszego przypadku stwierdzonego 4 marca do 27 października 2020 przypadków zgonów z powodu koronawirusa w Polsce było mniej niż 500. Pan otrzyma te dane w trybie błyskawicznym, my na nie musimy czekać. Proszę zatem zwrócić się o te informacje, zanim zdecyduje się Pan podpisać tak drastyczną ustawę.

Proszę wziąć pod uwagę, że wszyscy ulegamy medialnej histerii, ale od 4 marca do 27 października minęło 237 dni lub 8 miesięcy. Zatem rzeczywisty problem polega na około 60 zgonach miesięcznie spowodowanych wirusem SARS-COV 2.

Prosimy by wystąpił Pan o dane w układzie tygodniowym, co pozwoli Panu zorientować się w dynamicznym przebiegu epidemii, a tym samym zebrać rzetelny obraz sytuacji czy epidemia narasta czy też nie. Załączamy niektóre posiadane przez nas dane urzędowe okazujące liczbę zgonów w układzie bez chorób towarzyszących (współistniejących). Tylko tak bowiem można określić rozmiar epidemii. Upieranie się, że ofiarą SARS-COV 2 jest każdy kto umarł na inną chorobę, lecz był pozytywnie zdiagnozowany na SARS-COV 2 jest medycznie nieuzasadnione.

Wierzymy również, że jako mąż i ojciec będzie Pan bronił prawa do wolności, wolnej woli każdego z nas, każdego dziecka, każdej kobiety, każdego mężczyzny, każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczymy, że w swej mądrości nie podpiszę Pan ustawy o obowiązkowym szczepieniu.

Jesteśmy też gotowi przesłać Panu Prezydentowi informacje, na które się powołujemy mówiąc o szkodliwości tej ustawy, jeśli tylko Pan Prezydent wyrazi pragnienie ich otrzymania.

Z powodu krótkiego czasu i ogromnego pośpiechu legislacyjnego stworzonego przez władze publiczne wysyłamy ten list mejlem na listy@prezydent.pl, licząc że zdąży on znaleźć się na biurku Pana Prezydenta jeszcze w dniu dzisiejszym.


Mieszkańcy Opolszczyzny – Wolna Polska Opole

Zmieniony ( 27.10.2020. )