Pierwsza sobota miesiąca - numquam satis
Wpisał: Sacerdos Hyacinthus   
03.08.2013.

Pierwsza sobota miesiąca - numquam satis

 

 

De Maria numquam satis

O Maryi nigdy dosyć

 

   Objawienia fatimskie są prawdziwe. Zasługują zatem na to, aby je traktować poważnie. Jeśli mówi Matka Boża, która jest zatroskana o zbawienie każdego człowieka i o pokój na świecie, czy można ten głos zignorować, przemilczeć, pominąć?

   Matka Boża nie zostawia nam modnych dzisiaj ogólnikowych i niezobowiązujących sformułowań typu „Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy”. Przeciwnie! Wzywa nas do nawrócenia, do modlitwy i do pokuty. Wzywa nas do codziennego odmawiania Różańca. To jest głos poważny! To jest głos będący wyrazem poważnego potraktowania słuchaczy, odbiorców – nas!

   Istotnym elementem naglącego przesłania z Fatimy jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót podejmowane z intencją wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

   A oto cztery warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

    1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.

    2. Przyjąć Komunię Świętą w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.

    3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych. Po każdej dziesiątce odmawiamy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia”.

    4. Przez piętnaście minut rozważać jedną lub więcej tajemnic różańcowych, ofiarując tę medytację w intencji wynagradzającej.

 

   Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy: intencja wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

 Więcej szczegółowych podstawowych informacji znajdziemy

 

TUTAJ

oraz

 

* materiały na stronie Sekretariatu Fatimskiego

 

* materiały do pobrania

 

   Poważne potraktowanie naglącego wołania naszej Matki i Królowej będzie wyrazem naszej delikatnej miłości wobec Jej Niepokalanego Serca oraz troski o zbawienie naszych bliźnich i o pokój na świecie. Odwagi! Ocalamy dusze od piekła. Prowadzimy dusze do Nieba. Wypraszamy światu drogocenny dar pokoju.

   Budzimy się! Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników jeszcze nie rozpoczął praktyki pięciu pierwszych sobót, niechże zacznie już od tej soboty. Biegnijmy do spowiedzi. Spełnijmy starannie cztery warunki, o które prosi zatroskana o los nasz i całego świata nasza Matka i Królowa. To jest prośba serdeczna – prośba Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

   To sprawy pilne! Przekażmy dalej! 

* * *

 Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 * * *

 Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.