KRUCJATA 12 MILIONÓW RÓŻAŃCÓW
Wpisał: Mirosław Dakowski   
03.05.2009.

KRUCJATA 12 MILIONÓW RÓŻAŃCÓW

 1 V 2009 - 25 III 2010

       Przełożony Generalny Bractwa św. Piusa X, J.E. Bp Bernard Fellay, wzywa do wyruszenia na kolejną KRUCJATĘ RÓŻAŃCOWĄ, która będzie trwała do 25 marca 2010 r. W ciągu tego czasu Tradycja na całym świecie ma zgromadzić 12 milionów różańców, odpowiednio do ilości wymienionych w Apokalipsie dwunastu gwiazd w koronie Niepokalanej  (Ap 12, l).

       W obliczu nasilających się obecnie zaciętych ataków wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, skierowanych na Kościół katolicki w ogóle oraz na katolicką Tradycję w szczególności, pragniemy ten bukiet złożyć u JEJ stóp w intencji triumfu Jej  Niepokalanego Serca nad wszystkimi wrogami Chrystusa Pana, religii katolickiej i chrześcijańskiego porządku społecznego. Triumf ten, według Jej własnych słów, nastąpi przez rozpowszechnienie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca oraz przez poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Poświęcenie to, aby skutkowało realizacją obietnic, musi być dokonane osobiście przez samego Papieża, któremu powinni towarzyszyć wszyscy biskupi całego świata. O takie poświęcenie będziemy się modlić.

       Na każdy miesiąc począwszy od maja 2009 roku podamy Wam tabelkę, którą należy wypełnić. Tym razem proszę napisać, ile dziesiątków różańca św. zostało odmówione każdego dnia. Na końcu miesiąca proszę wyliczyć sumę dziesiątek i przekazać ją do nas:

- albo email'em na adres:  stehlin@piusx.org.pl

- albo pocztą na adres Przeoratu św. Piusa X, Garncarska 32,04-886 Warszawa

- albo włożeniem do koszyka przygotowanego na ten cel w kaplicach/kościołach Bractwa.

Zmieniony ( 03.01.2010. )