Ataki na krytyków szczepień
Wpisał: Prof. Maria Majewska   
28.01.2014.

Ataki na krytyków szczepień

 

Prof. Maria Majewska

W korporacyjnych mediach, tym razem w Polityce pojawiają się kolejne ataki na krytyków szczepień.  Niejaki red. Rotkiewicz – medialny lobbysta firm farmaceutycznych, który wcześniej atakował dra Wakefielda i mnie, dziś atakuje panią doktor Dorotę Sienkiewicz z Białegostoku za to, że opublikowała w 2012 r. artykuł o powikłaniach poszczepiennych.  Takie artykuły – jak wiemy – są zakazane w korporacyjnych mediach głównego nurtu, które pilnując interesów karteli farmaceutycznych, karmią czytelników wyłącznie proszczepienną propagandą.  Artykuły ujawniające prawdę o szczepieniach mogą się ukazywać tylko w niezależnych pismach.  

Mahatm Gandhi (który pokojowo wywalczył niepodległość Indii) powiedział: Najpierw cię ignorują.  Potem cię wyśmiewają. Potem cię atakują. A potem wygrałeś.  Fakt, że wszyscy krytycy masowych  szczepień na świecie (naukowcy i lekarze) są dziś atakowani w mediach znaczy, że zbliżamy się do zwycięstwa, bowiem coraz więcej ludzi poznaje prawdę o szczepieniach, nie daje się manipulować  szczepionkowym lobbystom i podejmuje samodzielne decyzje dotyczące swoich i swych dzieci szczepień.  

Pozdrawiam Państwa i życzę samodzielności myślenia, rozwagi i odwagi. 

Wszystkim młodym rodzicom radzę, by w decyzjach dotyczących szczepień kierowali się przede wszystkim własnym instynktem rodzicielskim i niezależnie zdobytą wiedzą. Nie znajdziecie jej dziś w korporacyjnych mediach głównego nurtu, ani w „renomowanych” pismach medycznych, które są dziś głownie mediami reklamowymi karteli farmaceutycznych, ani niestety u większości lekarzy, którzy albo z niewiedzy, albo ze strachu, albo dla zysków powtarzają jedynie proszczepienną propagandę.  

Tej wiedzy należy szukać w niezależnych źródłach informacji, u niezależnych lekarzy i naukowców, oraz u innych rodziców, zwłaszcza tych, których dzieci miały tragiczne powikłania poszczepienne. Kontestujcie i sprawdzajcie wszystkie opinie i porady medyczne.  Naiwność i ślepa wiara w autorytety medyczne może oznaczać waszą lub waszych dzieci śmierć lub kalectwo.  Każdy musi dokonywać własnych wyborów, bo tylko on odpowiada za swoje i swych dzieci życie i zdrowie.

DM