Jak rwą postaw czerwonego sukna
Wpisał: Chodzi po sieci   
07.06.2013.

Jak rwą postaw czerwonego sukna

 

Chodzi po sieci.

 

Rzad Mazowieckiego UW od 12.09.1989r. rzadzil 16 m-cy, Przygotowal
ustawe o restrukturyzacji i prywatyzacji .

Rzad Bieleckiego KLD od 12.01.1991 rzadzil 11 m-cy i 11dni. Sprzedal
1208 zakladów.

Rzad Olszewskiego ROP od 23.XII.1991 rzadzil 6 miesiecy i 18 dni
Sprzedal 1 zaklad. Zatrzymal prywatyzacje.

Rzad Suchockiej UD od 11.07.1993 rzadzil 15 m-cy i 14 dni. Sprzedala
obcym 21 zakladów.

Rzad Pawlaka PSL od 26X.1993r rzadzil 16 m-cy i 12 dni. Sprzedal obcym
2269 zakladów.

Rzad Oleksego SLD od 7.03.1995r. rzadzil 14 miesiecy. Sprzedal 598 zakladów.

Rzad Cimoszewicza SLD 7II.96 rzadzil 20 m-cy,18 dni. Sprzedal 992 zakladów.

Rzad Buzka AWS od 31.X.1997 rzadzil 47 m-cy 19 dni. Sprzedal 1311 zakladów.

Rzad Milera SLD od 19X.2001r. rzadzil 30 m-cy 15 dni. Sprzedal 548 zakladów.

Rzad Belki SLD od 2 V 2004r. rzadzil 17 m-cy 29 dni. Sprzedal obcym
477 zakladów.

Rzad Marcinkiewicza PIS 31X05r rzadzil 8 m-cy 15 dni. Sprzedal 271  zakladów.

Rzad Kaczynskiego PIS od 14 .07.2006 rzadzil 15 m-cy 24 dni. Sprzedal
18 zakladów.

Rzad Tuska PO rzadzi od 7.XI.2007r. Sprzedal 724 zaklady do 31.12.2010.