Sondaż AntyKomor.pl
Wpisał: AntyKomor   
10.07.2013.

Sondaż AntyKomor.pl

 

10 lipca 2013 antykomor.pl/sondaz

Na początku lipca postanowiłem przeprowadzić własne, niezależne badania opinii publicznej ponieważ chciałem się przekonać jak to jest naprawdę z tym mitycznym poparciem społeczeństwa dla Bronisława Komorowskiego. Eksperyment rozpocząłem 2 lipca a zakończyłem w dniu dzisiejszym. Wyniki są zaskakujące.

Badanie przeprowadziłem w dniach 2 do 10 lipca 2013 roku na próbie 1055 pełnoletnich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, z którymi kontaktowałem się drogą telefoniczną (wyłącznie numery stacjonarne, wybierane losowo) poprzez bramkę VOIP aby maksymalnie zredukować koszt badania. Łącznie wykonałem 1440 połączeń telefonicznych (brak odpowiedzi, numery wyłączone lub faksy) a całkowity czas ich trwania wyniósł 24 godziny, 20 minut i 27 sekund. Błąd statystyczny dla w/w próby wynosi 3,5%.

Respondenci odpowiadali na pytania:
- Czy jest Pani/Pan osobą pełnoletnią
- Jak ocenia Pani/Pan 3 lata prezydentury Bronisława Komorowskiego? Pozytywnie czy negatywnie?

Liczba osób niepełnoletnich, które odebrały połączenia wynosi 26 – ich opinia nie była brana pod uwagę w badaniu. Odpowiedzi neutralne na drugie pytanie, również nie były brane pod uwagę w badaniu (wystąpiły 72 razy) ponieważ moim głównym zamierzeniem było zbadanie proporcji pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi ocenami.

Poszczególne wyniki dla każdego dnia badań (stosunek głosów pozytywnych do negatywnych)

02.VII.13 : 22 P / 49 N
03.VII.13 : 41 P / 84 N
04.VII.13 : 55 P / 72 N
05.VII.13 : 27 P / 100 N
06.VII.13 : 35 P / 91 N
07.VII.13 : 44 P / 82 N
08.VII.13 : 37 P / 89 N
09.VII.13 : 55 P / 70 N
10.VII.13 : 30 P / 72 N

Łącznie głosów pozytywnych: 346 (32,8%)
Łącznie głosów negatywnych: 709 (67,2%)

Najwięcej pozytywnych opinii pochodzi z województwa Wielkopolskiego (87, 25%) a negatywnych z województwa Podkarpackiego (226, 32%). Rozpoznanie lokalizacji respondenta oparte było o numer kierunkowy jego telefonu.

Niektórzy respondenci reagowali bardzo żywiołowo – jedni nie szczędzili Komorowskiemu ostrych słów krytyki (w 37 przypadkach respondenci wypowiadający się negatywnie używali nieparlamentarnych sformułowań) a drudzy nie żałowali pochwał i superlatyw kierowanych w stronę naszego „bohatera” (48 odnotowanych przypadków) – wymieniano najczęściej bezkonfliktowość (63, 18%) oraz inteligencję (81, 23%) Wiele osób miało Komorowskiemu za złe podpisanie ustawy podnoszącej wiek emerytalny (114, 16%) oraz wyśmiewało (209, 29%) braki w podstawowej wiedzy z zakresu ortografii języka polskiego (słynne już „w bulu i nadzieji„).

Kilka dni temu, agencja badawcza TNS OBOP podała, że Bronisław Komorowski cieszy się poparciem 45% wyborców – taki wynik mógłby wskazywać, że ocena trzech lat pracy obecnego prezydenta będzie stała na wysokim, pozytywnym poziomie. Rzeczywistość okazała się okrutna i zgoła odmienna od tego, co przedstawiają główne „sondażownie”. Polakom nie podoba się różowy patriotyzm Komorowskiego, przejawy analfabetyzmu, brak dobrego wychowania, podpisywanie ustaw szkodliwych dla społeczeństwa (emerytury, ustawa o zgromadzeniach) oraz fakt, że ich prezydent non-stop popełnia jakieś gafy a to powoduje zażenowanie i wstyd, że ktoś taki reprezentuje cały kraj.