mysz

Panie Boże, daj nam chleba powszedniego, ale nie ze "zboża technicznego", ani z "czyściwa przemysłowego". Aha! Ani z Alphitobius diaperinus, czyli pleśniakowcem lśniącym.