Dotychczasowa wersja zachowała się w dużej części tu: 

https://web.archive.org/web/20211021004954/http://dakowski.pl/

Nadchodzi Dziadek Mróz

No i jak tu nie przyznać racji Ojcu Narodów, Chorążemu Pokoju, Klasykowi Demokracji Józefowi Stalinowi, że w miarę rozwoju socjalizmu nasila się walka klasowa? Socjalizm rozwija się w najlepsze, to […]