Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 96 gości
S T A R T arrow Kultura i okolice arrow Kultura II arrow Apostolat Miłosierdzia Bożego a wyprzedaż kolekcji Fawley Court.. HGW?
Thursday 09 April 2020 18:13:18.29.
migawki
 

Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w Wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje utrapionych. 1P 1,5

===========
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. List do Efezjan, 6 – 12,13
       Czy głupota jest grzechem?
Laudetur Iesus Christus!  Chcą uderzyć w Wielki Czwartek, bo zauważyli, że nie ma oporu:  Ani MODLITWY.

Konieczne egzorcyzmy, bo to ewidentnie sprawa Złego. Jeden biskup je dziś [Wielka Środa] odprawia w intencji otrzeźwienia rządu i parlamentu. I będzie kontynuował w następnych dniach. Parę sekretariatów kurii metropolitalnych  ma wyłączone telefony z powodu wirusa [!!!] W innych – nie odbierają telefonów. Módlmy się. 

Wielki Czwartek, 14-ta: To jednak ośmielili się uderzyć w Pana Boga: zakazują Mszy, nawet na ledwo 50 osób, w Wielkanoc! Na Sądzie będzie im to policzone, a zapewne - i wcześniej.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Apostolat Miłosierdzia Bożego a wyprzedaż kolekcji Fawley Court.. HGW? Drukuj Email
Wpisał: Andrzej.M.Szumiło   
23.09.2013.

Apostolat Miłosierdzia Bożego a wyprzedaż kolekcji Fawley Court

 

 

...często  w chwilach gdy ważyły się losy Fawley Court  , na tym terenie  pojawiała się  bufetowa ..ups...  Hanna  Gronkiewicz -Waltz !!!! ?

 

Andrzej.M.Szumiło  13 grudnia 2012 http://polscott24.com/fawley-court-cz-iv/

 

 

Czym dalej w las tym więcej drzew , idziemy tropem dzieł sztuki z Fawley Court , które miały niebywałą wartość narodową  dla  polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, ale też  i w kraju . Dowiedziałem się , że  ojczulkowie  Marianie co to przehandlowali polską historię za miliony funtów i na tej bazie budują swoje gniazdo ”orła’‘ w  Licheniu , wydali katalog wszelkiego dobra które znajdowało się na terenie muzeum Fawley Court .

 

Niestety nie udało mi się jak do tej pory dotrzeć do owego katalogu , rzekomo był wydany w bardzo limitowanej wersji – co mnie nie dziwi , po cóż  się chwalić , jeszcze  ktoś się upomni ! próbujemy odtworzyć owy spis poprzez szczątkowe publikacje w internecie .

 

Gdyby jednak ktoś z Londynu owy katalog posiadał , bardzo bym prosił o kontakt – 07771538809 , lub pod mailem prscotland@btinternet.com , jest nam to bardzo potrzebne w dochodzeniu do prawdy o Fawley Court i prawdy na temat zaprzaństwa  ‘‘kapłanów’‘ Miłosierdzia Bożego !

Wiem, że w salach wystawowych jeszcze za dobrych czasów kiedy każdy Polak mógł tam wejść i podziwiać eksponaty pochodzące nawet z bitwy pod  Wiedniem , i wiele innych cudownych rzeczy mówiących o naszej historii , były tam nawet szable , broń z wielu bitew , zwycięskich potyczek Króla Jana III Sobieskiego !

 

Pytanie gdzie to wszystko się podziało , znalazłem trop aukcji na której były wystawiane dobra z polskiego muzeum , lub prawdopodobnie z polskiego muzeum w Fawley Court , bo przecież  spisu owych skarbów nie mamy, a Marianie strzegą tej tajemnicy jak niepodległości !

 

Oto  linki , jeśli ktoś rozpozna  jakiś eksponat pochodzący z Fawley Court , proszę o kontakt

http://www.blueandwhite.com/museum.asp?m=Palissy&p=Thames+River+Scenes+pink/

http://www.blueandwhite.com/museum.asp?m=Palissy&p=Thames+River+Scenes/

 

Wiemy , że eksponaty były też wystawiane na innych aukcjach , będę wdzięczny za informacje na temat – jakie i gdzie one były organizowane .

 

Dlaczego teraz jest tak ważne dojście do spisu owych zasobów muzeum w Fawley Court ? Otóż , jeśli będziemy mieli cały spis , będziemy mogli ustalić co się stało z tym , oraz jeśli zostały one wywiezione do Lichenia , to czy Ministerstwo Kultury  UK  o tym wiedziało ? I na to pozwoliło ? Gdyby się okazało ,że  nie , to jest wtedy prosta droga do biura prokuratora !

 

Wiemy ,że nad zinwentaryzowaniem zbiorów muzealnych pracowało kilka osób oto one :

 

- Mariusz Solecki

- Danuta Szewczyk

-Liuza Łaba

- Łukasz K onopa

- Katarzyna Jankowska

-Andrzej Prokurata

-Artur Mulak

-Maria Brynde

- Michał Spandowski

-Maria Wrende

-Anna Milewicz

-Angnieszka Jabłonke

-Zofia Głowicka

-Janina Wielowiejska

 

Co jest ciekawsze i to może dać szanse na poznanie całego wykazu , to to , że  zbiory zostały skatalogowane na mikrofilmach , a one znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie ! To jest trop, który pozwoli na ujawnienie całego majątku złożonego i teraz  upłynnionego  z  Fawley Court ! Skoro wymienione tu osoby pracowały nad katalogiem w formie wydawnictwa , to z pewnością każda z nich go posiada !

 

Ale wracając do tego co już wiadomo .Wiemy ,że był tam bardzo cenny XVIII wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej , nie znamy jego wartości , ani tego co z nim zrobili  ”kapłani” , jednak wiadomo ,że była to jedna z perełek muzeum , popiersie Św. Stanisława Kostki , które przyjechało do Londynu aż z Meksyku ! Ołtarze polowe  Wojska Polskiego na zachodzie , bardzo cenna i wartościowa rzecz ! Ołtarz polowy 12 pułku Ułanów Podolskich , czyli ołtarz żołnierzy z Monte Cassino !! Zbiory z sali - Ipohorskich-Lenkiewiczów, tam były obrazy Poniatowskiego , biała broń z różnych pól bitewnych, mundury i zbroje ! Cenne siodła tatarskie , kielichy mszalne z XVII wieku ! Szable i zbroje z XVI wieku z czasów jeszcze Batorego ! Kilka obrazów pędzla Luca Giordano z  lat 1634 !

Biblioteka z bardzo cennymi dziełami , dekorowana przez  James Wyatt`a, meble z 12 i 13 wieku ! Rzeźby Anne Seymour Damer , zbiory dotyczące Powstania Styczniowego ,tkaniny artystyczne, medale, przedmioty pamiątkowe, zbiory filatelistyczne, rysunki, malarstwo i grafika, zbiory biblioteczne to książki z XV–XX w., kartografia, druki ulotne i czasopisma oraz rękopisy. Kolekcja unikatowej broni białej - Witolda Buchowskiego i Zygmunta Ipohorskiego- Lenkiewicza. Zbiór polskiej broni siecznej z XVI–XVIII wieku oraz starannie skomponowany zbiór przykładów różnych typów historycznej białej broni od XVI do XIX wieku — europejskiej, orientalnej, dalekowschodniej.

Zespół , kolekcja niewielkich drewnianych figurek Chrystusa, Matki Boskiej i świętych z XVII–XIX wieku przywiezionych z Meksyku. Zbiór tkanin artystycznych obejmował blisko 50 eksponatów. Największy zespół to dwanaście jedwabnych pasów zwanych kontuszowymi, kilka przykładów haftów oraz tkanin orientalnych i chińskich, bogato haftowane szaty liturgiczne, także pojedyncze zabytki prezentujące sztukę hafciarską i artystyczne tkactwo włoskie, francuskie, portugalskie i polskie z XVI–XVIII wieku. W Muzeum o takiej różnorodności gromadzonych zbiorów nie mogło zabraknąć kolekcji znaczków pocztowych. Zebrana przez księdza Jarzębowskiego była dość obfita, zawierała znaczki polskie i obejmowała  stulecie od 1860 do 1960 roku, spory był też zbiór numizmatów.

Osobiste przedmioty Józefa Hallera „Błękitnego Generała”, ofiarowane przede  wszystkim przez kombatantów II Korpusu Wojsk Polskich, elementy umundurowania,  hełmy, wojskowe czapki, łagierna kufajka, obozowy pasiak, wojskowe dystynkcje,  odznaczenia, medale i legitymacje. Istotną część zbioru stanowiły przedmioty  kultu, liturgii i prywatne dewocjonalia, a także zespół sześciu ołtarzy polowych  przekazanych do Muzeum przez kombatantów różnych jednostek polskich wojsk na Zachodzie. Poczesne miejsce znalazły tam pamiątki po księdzu Józefie  Jarzębowskiem.

Rysunki, akwarele i pastele to kilkadziesiąt prac artystów polskich XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz kilka prac artystów obcych. Najcenniejszymi był niewątpliwie szkic Annibale Carraciego Rybak na tle krajobrazu i rysunki Jana Matejki. Kolekcja malarstwa to blisko 100 obrazów olejnych różnych autorów o tematyce religijnej i patriotycznej. Wart uwagi był oryginalny obraz jednego z mistrzów włoskiego baroku Luki Giordano Anioł wyprowadzający św. Piotra z więzienia i piękna ikona Bogarodzicy z Dzieciątkiem Viktora M. Vaznecova przywieziona z bielańskiej kaplicy.

W liczącym blisko 1000 obiektów zbiorze grafiki były przede wszystkim ryciny twórców europejskich z wieków od XVI po XX. Wśród tematów istotnie przeważały przedstawienia religijne, mariologiczne i hagiograficzne, dominującym tematem były przedstawienia ilustrujące historię Polski — portrety panujących i bohaterów narodowych.

 

         Zbiór starych druków XVI–XVIII wieków liczył blisko 450 dzieł. Typograficznie i tekstowo przeważają w niej polonika; tematycznie zarówno polonika, jak i pozostałe dzieła to przede wszystkim historia Polski, historia powszechna i w mniejszym stopniu teologia. Siedem inkunabułów, czyli druków tłoczonych w XV wieku, to dzieła teologiczne. Niewątpliwie najcenniejszym fragmentem kolekcji były druki XVI-wieczne, wśród nich 15 edycji tłoczni krakowskich. Wśród druków XVII i XVIII-wiecznych zasadniczą grupę stanowił zespół tzw. poloników zagranicznych, tłoczonych w oficynach zachodniej Europy edycji tekstów poświęconych sprawom polskim. Zbiór starych druków uzupełniał blisko sześćdziesiąt pojedynczych zabytków dawnej kartografii — mapy atlasowe, luźne oraz widoki miast polskich z atlasów i druków od XVI do XVIII w.

         Księgozbiór XIX- i XX-wieczny liczył ok. 15 tys. woluminów, przy czym liczba ta obejmuje oprócz wydawnictw zwartych także periodyki i druki ulotne. Biblioteka miała profil humanistyczny i była w zasadniczej części zbiorem polskich i obcych publikacji po 1945 roku z historii, polityki, religii. Stosunkowo obszerna grupa to różnorodne treściowo podręczniki na poziomie gimnazjum, przedruki przedwojennych podręczników szkolnych oraz nowsze wydawnictwa. Poczesne miejsce zajmuje literatura piękna w dużym wyborze tekstów; zestaw autorów wykracza poza kanon szkolny i twórców powszechnie uznanych, a bogactwo zbioru podkreślały bibliofilskie wydania.

 

Trzonem biblioteki  były książki i broszury o historii Polski, wśród których zdecydowaną większość stanowiły prace o tematyce powstania styczniowego, do cenniejszych i stosunkowo rzadkich należały polonika zagraniczne związane z wydarzeniami roku 1863. Kolekcja dotycząca powstania styczniowego, choć daleka od kompletności zwłaszcza w zakresie druków polskich wydanych po II wojnie światowej, pozostaje poważnym warsztatem naukowym. Druków muzycznych było w zbiorach niewiele, wśród nich były się przede wszystkim druki chopinowskie oraz pierwsze wydania utworów Marii Szymanowskiej, najwybitniejszej polskiej pianistki i kompozytorki przed Chopinem. Uzupełnieniem księgozbioru była spora kolekcja periodyków z lat 1938–1972. Tytułów było ponad 80, w większości niekompletnych. Ponad połowa zbioru to czasopisma wydawane w czasie II wojny światowej dla żołnierzy przez różne jednostki wojska polskiego na Zachodzie oraz przez siły polityczne działające na wychodźstwie.

Biblioteczny zbiór rękopisów liczył około 250 jednostek i dzielił się na pięć dużych zespołów. Rękopiśmienna spuścizna księdza Józefa Jarzębowskiego to osobiste dokumenty, pamiętniki, dzienniki, obszerna korespondencja łącząca się z materiałami dotyczącymi działalności, twórczość to teksty religijne, wiersze oraz publicystyka historyczna. Kontynuacją spuścizny był zbiór oryginalnych w większości materiałów do dziejów powstania 1863 roku — blisko 500 fotografii,
330 unikatowych druków ulotnych i 36 tytułów polskich czasopism dotyczących walki o niepodległość z lat 1815–1913. Kolekcja dokumentów i autografów zawierała także rękopisy polskich poetów i pisarzy z lat 1815–1983, bulle papieskie, dokumenty wystawione przez polskich królów, autografy bohaterów narodowych, dostojników kościoła katolickiego od XV do XX wieku. Egzemplifikacji dziejów piśmiennictwa miały służyć średniowieczne kodeksy i pojedyncze zdobione karty wycięte z pergaminowych ksiąg, dalekowschodni rękopis na liściach palmowych, teksty japońskie i arabskie, modlitewniki i różne materiały historyczne z XVII–XIX wieku. Osobnym zespołem były materiały, dokumentujące dzieje Polaków w czasie II wojny światowej, związane z działalnością władz i wojska — materiały informacyjne, fotografie oraz spuścizny kombatantów i emigrantów. Ta część zbiorów jest związana bezpośrednio z kolekcją przedmiotów pamiątkowych eksponowanych w sali „Drogi do niepodległości”.

W Muzeum zwiedzającym udostępnian0  wystawy zaaranżowane w czterech salach na parterze i pierwszym piętrze pałacu z zachowanym zabytkowym charakterem wnętrz. Były to stałe ekspozycje malarstwa, broni, grafiki, rysunku i dawnej książki oraz ekspozycją historyczną.

W 1979 r. Muzeum zostało jednym z członków –założycieli Stałej Konferencji Muzeów, Biblioteki i Archiwów Polskich na Zachodzie, w 1982 roku otwartoFawley Court dla publiczności. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych możliwe jest tylko na miejscu po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Muzeum; oryginalne rękopisy mogły być udostępniane tylko czytelnikom posiadającym pisemną rekomendację. W Bibliotece Narodowej w Warszawie znajdują się duplikaty mikrofilmów rękopisów oraz bazy danych z inwentarzami zbiorów bibliotecznych Fawley Court. Na mocy umowy między instytucjami korzystanie z tych baz i mikrofilmów, wydruki z bazy oraz odbitki ze zmikrofilmowanych rękopisów, wymagają zgody dyrektora Muzeum.

 

Opis pochodzi z www.fawleycourt.info

 

Moi drodzy , to wszystko zostało wam i waszym dzieciom oraz kolejnym pokoleniom Polaków  – zwyczajnie  odebrane  i to  przez  nikogo innego  jak przez  polskich księży !! Mnie dziwi  fakt , czemu tak często  w chwilach gdy ważyły się losy Fawley Court  , na tym terenie  pojawiała się  bufetowa ..ups  Hanna  Gronkiewicz -Waltz !!!! ?  Co ona ma wspólnego z losem jaki spotkał fawley Court  i co ma wspólnego z pozyskanymi milionami za ten dorobek polskiej emigracji ? No tego jeszcze nie wiemy ,ale  będziemy  szukać  odpowiedzi ..

C…D…N

Andrzej.M.Szumiło

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.