Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 125 gości
S T A R T arrow PUBLICYŚCI arrow Jaśkowski arrow Jak manipuluje się pojęciami - państwo, nauka ...
Monday 01 March 2021 13:47:39.32.
migawki
            Nie podają statystyki zgonów na covid osób, które już zaszczepiono i nabrały rzekomej odporności.

  W styczniu otworzono na tej stronie dwa miliony 84 tysiące artykułów. Kolejny rekord. Propagujcie więc, proszę. Powinna pomóc. Żebyśmy w lutym wyrównali tę liczbę, a będzie o 10% dni mniej... [było 2 014 tys..]

  My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nastąpi ten przełom - zależy od nas.

                                                                                                     Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie leczą, tak będę się szczepił
 
W Y S Z U K I W A R K A
Jak manipuluje się pojęciami - państwo, nauka ... Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Jaśkowski   
06.10.2013.

Jak manipuluje się pojęciami -  państwo, nauka ...

 


dr Jerzy Jaśkowski


cz.1


„W wolnym kraju obywatele powinni posiadać możliwość samoobrony.
Jest to podstawowy warunek wolności”
„Tylko naród, którego warstwy inteligencka zostaną zniszczone
da się zepchnąć do roli niewolników„We wcześniejszej publikacji wyjaśniłem, dlaczego definicje podstawowych pojęć takich jak państwo i nauka, podawane do publicznej wiadomości są z gruntu rzeczy fałszywe. Gwoli przypomnienia poniżej uzasadnienie faktycznej definicji „państwo”

W chwili obecnej państwo jest to instytucja mająca w sumie do spełnienia dwa cele:
utrzymanie w posłuchu ludności zamieszkującej dany teren, ściąganie podatków w takiej wysokości w jakiej to jest możliwe, bez wywoływania zamieszek. Zamieszki zawsze były kosztowną i niepotrzebną stratą finansową.

W celu spełnienia tych wytycznych, grupa ludzi przeznaczonych do „rządzenia” czyli spełniania postulatów starszych i mądrzejszych [ St. Michalkiewicz] posiada aparat przymusu:


Urząd Skarbowy.  - ustawy dotyczące tego urzędu są bardziej restrykcyjne aniżeli kodeksu karnego
Urząd Ubezpieczeń Społecznych [występujący pod różnymi nazwami]. Podatki na ubezpieczenia społeczne są tak samo restrykcyjnie egzekwowane jak każde inne. Są one przymusowe, a więc sprzeczne nawet z samą ideą demokracji i wolności. Podatki te także nie są rozliczane i tak naprawdę stanowią zysk „państwa” czyli tej grupy, która  się za tym pojęciem kryje.


Aparat przymusu bezpośredniego zwany policją i „wymiarem sprawiedliwości” .
Kontrolny aparat przymusu tj. armie. Dlatego armie przeorganizowuje się na zawodowe, tak jak w „odrodzeniu”. Wiadomo, że żołnierz zawodowy jest to najemnik służący temu, który płaci. Sprawdzono to już 500 lat temu.
http://www.polishclub.org/2013/09/19/dr-jerzy-jaskowski-co-oznacza-pojecie-panstwo-a-sytuacja-polski-czesc-2
http://www.polishclub.org/2013/09/09/dr-jerzy-jaskowski-pozwolenie-na-bron-dla-kogo-i-dlaczego-mity-propagandy-czy-polska-jest-panstwem-prawa-jakiego-cz2
http://www.polishclub.org/2013/08/24/dr-jerzy-jaskowski-polskie-kroliki-doswiadczalne-rzekoma-szczepionka-przeciwko-rakowi-szyjki-macicy-czesc-2
http://www.polishclub.org/2013/07/23/dr-jerzy-jaskowski-geoinzynieria-wojna-o-panowanie-nad-swiatem-czesc-2
http://www.polishclub.org/2013/07/19/dr-jerzy-jaskowski-jak-oglupiac-ludzi-na-przykladzie-lokalnej-prasy-czesc-2Fakty świadczą jednoznacznie, że państwo zwane „Polska” spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.
Jest to typowy produkt cywilizacji turańskiej w wydaniu pruskim. Niestety wyraźnie jest widoczne, że nawet szczerzy patrioci , którzy krew za Polskę przelewali i z niejednego pieca chleb jedli zupełnie nie rozumieją problemu [ np. prof.W.K]. Nie chcą przyswoić sobie nowo mowy - czyli zmiany semantycznej pojęć, którymi się posługują.


Przykładowo ludzie z tytułami profesorskimi i to starej daty wciąż nie rozumieją takich pojęć jak komunizm, faszyzm, kapitalizm i dzielą włos na czworo.  Toczą zaciekłe boje w celu zdefiniowania własnymi słowy danych pojęć, wynajdują sztuczne różnice i dyskutują w którym miejscu należy postawić przecinek. Oczywiście cała masa dezinformatorów robi to w celu zwiększenia zamieszania w społeczeństwie. Oto wielki sukces -  nauka nowomowy.


Tymczasem sprawa jest banalnie prosta. Zarówno komunizm jak i kapitalizm to jest dokładnie to samo. W celu postawienia prawidłowej diagnozy, należy sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika. Tym mianownikiem są pieniądze. Czyli chcąc postawić jakąś diagnozę musimy najpierw sprawdzić w jakim kierunku następuje przepływ, mówiąc językiem fizyki  - energii, czyli pieniądza.

Ale zacznijmy od początku.


Komputery, wbrew opinii inżynierów nie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do określenia wytrzymałości jakiegoś mostu, czy wieżowca, ale przede wszystkim do kontroli mas ludzkich.
Socjotechnika czyli analiza i automatyzacja społeczeństwa wymaga  opracowania dużej ilości informacji gospodarczych w jednostce czasu. Pierwsze komputery z lat 30-tych ubiegłego wieku były zbyt wolne, ale już  komputery elektroniczne z 1946 roku [Presper Eckert i John W. Mauchly] były wystarczająco szybkie.  A wprowadzenie metody „simpleks” w 1947 roku  przez Georga Danzin dopełniło reszty. Wynalezienie tranzystorów 1948 roku przez J.Bardeena, W.H.Brattaina i W.Schockley pozwoliło na miniaturyzację komputerów, czyli swobodne ich używanie.
http://en.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert
http://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Mauchly
http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_sympleksowy
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Dantzig


Zrozumiała to od razu spółka Rothschild -Rockefeller i za ich pieniądze zaczęło się finansowanie na  Harvardzie  „projektu badań ekonomicznych”.
Dopiero rok później dołączyło do tych badań wojsko. Już w 1952 roku projekt został zakończony i wybrane fragmenty pokazane na konferencji naukowej. Zaczęła się Cicha wojna.

Projekt Quiet War.

Niestety wiedza na ten temat jest zupełnie znikoma wśród polskich naukowców nie wspominając o politykach. W skrócie więc opiszę kilka najbardziej podstawowych pojęć.
Nauka w wydaniu popularnym służy do rozwiązywania problemów lokalnych w celu zminimalizowania strat, kosztów i w skali większej do odkrywania nowych „światów”.

[W rzeczywistości Nauka to poszukiwanie Prawdy w świecie materialnym. MD]


Zupełnie inaczej definiują naukę bankierzy. Wg nich nauka nie jest celem, a środkiem do celu.  Środkiem jest wiedza, a końcem procesu kontrola pieniądza i  zysku. Jedyny problem to zdefiniowanie kto będzie beneficjentem tego procesu. Kto będzie zwycięzcą?!  Wiadomo, ten kto płaci. A kto płaci - bankier!

W tej definicji nie ma pojęcia prawa ani moralności. Tak jest od ponad 100 lat.
Innymi słowy celem badań zwanych naukowymi, opłacanych przez bankierów [ a jakie badania po wprowadzeniu instytucji  grantów nie są opłacane ?]  jest takie ukierunkowanie gospodarki, które jest całkowicie przewidywalne i łatwe do manipulowania.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Quiet_War_(novel)
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponsforquietwars.htm
http://www.whale.to/b/silentweapon.html


Konkretnie wg. tej definicji kapitalizm i komunizm czy faszyzm to jest to samo.

MONOPOLIZACJA PRODUKCJI. Beneficjenci tego procesu są różni, ale  całość polega na tym, że w komunizmie monopol ma wymieniona  na początku przeze mnie grupa zwana instytucją tj. rząd, partia , służby specjalne. W kapitalizmie  grupa  „prywatnych” właścicieli - rząd , służby specjalne.   W komunizmie nic nie jest moją własnością, ale wszystko mam, specjalne sklepy, kierowcę z samochodem lub odwrotnie,  dom, daczę służbową itd. W kapitalizmie mam to samo tylko przepływ pieniądza jest troszeczkę inny. Dlatego, aby nie budzić zawiści dołów,  tworzę  jako kapitalista  różnego rodzaju fundację czy inne instytucje, którymi kieruję za pleców.

Jako kapitalista muszę tanio produkować, dużo  produkować i szukać rynków zbytu, ale przecież o wiele łatwiej załatwić konkurencję np. poprzez spalenie jego fabryki, albo wywołanie lokalnej wojny, czy wykup konkurencyjny tak jak to zrobiono po 1990 roku w Polsce. Wykupywano zakłady będąc konkurencją dla firm zagranicznych po to aby doprowadzić je do upadłości. 
W komunizmie robi się to samo poprzez np. wprowadzanie nowego prawa walki z kułakami, burżujami etc.  likwiduje się drobny handelek np. w szczycie wprowadzania w Polsce turańszczyzny tzw. walka o handel Hilarego Minca. Jak więc widzimy w jednym i drugim wypadku jest to to  samo ,zdobywamy monopol produkcji.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary_Minc

Nawet tak doskonały przedsiębiorca jak p. Roman Kluska w swoim wywiadzie wykazał, że nie rozumie problemu. Likwidacja jego przedsiębiorstwa nie została  spowodowana jakimiś tam lokalnymi rozgrywkami ale monopolem.  Jak sam podał obsługiwał ok. 98 % rynku komputerowego w Polsce. A kto przejął ten rynek  - amerykański Dell. A kto stoi za Makrosoftem B.Gates,  a kim jest sekretarz obrony USA   Robert Gates.
http://www.gates.com
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Ga

Oczywiście są to niczym nie poparte brednie ciemnego tłumu z małego kraju nad Wisłą. Pan Kluska cieszył  się jak dziecko, że dostał propozycje od Gatesa, a to było tylko badanie rynku. Przecież nie po to przyleciał  B.Gates do Polski aby opowiadać bajki na wykładzie, tylko aby wypełnić misję. Bardzo dobrze ją wypełnił p. Kluska pasie owce.
http://www.youtube.com/watch?v=DVVCKkOYPqQ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kluska
http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Roman-Kluska/


Łatwiejsze jest sterowanie w kapitalizmie, ponieważ korupcja i przekupstwo jest łatwiejsze do ukrycia.  Nie trzeba się kryć z bogactwem.
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku, żeby było to możliwe, tzw. niskie klasy muszą być pod całkowitą kontrolą. W komunizmie osiąga sieę to przez partię, związki zawodowe i takie manipulowanie towarami, aby ich zdobycie  wymagało znacznego wysiłku, a przede wszystkim czasu.
W kapitalizmie robi się to samo żonglując tylko wynagrodzeniem  i związkami zawodowymi.
 W jednym i drugim przypadku musimy  jednocześnie się rozprawić z pojęciem rodzina. W komunizmie dobrym przykładem jest stawianie pomników takim wyrzutkom społeczeństwa jak Pawka Morozow i wychowywanie dzieci przez żłobki i przedszkola, Proszę sobie przypomnieć, że przez ok. 20 lat, po wojnie,  wszyscy w Polsce:  nauczyciele i „naukowcy” chwalili Pawkę i podawali go za wzór dla dzieci i młodzieży. Nikt nie protestował.  Dzisiaj ci naukowcy to wielce szanowana elita „intelektualna”.  Na wszelki wypadek  akta IPN zostały szybko zamknięte i lustracji na uczelniach nie było.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawlik_Morozow
http://lustronauki.wordpress.com/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lustracja_osób_pełniących_funkcje_publiczne

W kapitalizmie  podobny skutek ma, odbieranie  pod byle pretekstem dzieci rodzicom , np. bo są za grube, bo za chude, bo molestowane  itd. Następnie  dawanie tych odebranych dzieci rodzicom zastępczym.

Przykładowo w Polsce obecnie : zasiłek rodzinny dla  naturalnych rodziców, na dziecko wynosi 50 -100 zł,   ale dla rodziców zastępczych już 2000 zł. Najczęściej powodem zabierania dzieci rodzicom jest obecnie zubożenie, brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych problemów gospodarczych,  opłat za czynsz, opłat za mas media. A przecież wystarczyłoby 50 % tej kwoty dać rodzicom i na pewno lepiej wychowywaliby swoje  dzieci aniżeli  pracownik najemny jakim jest zastępcza matka. Przykład mordu  takich dzieci w Wejherowie, przez tzw. zastępcą rodzinę,  najlepiej o tym świadczy. I o dziwo, matkę dzieciobójczynię skazuje się od razu. A  proces zastępczej morderczyni trwa i trwa.
Innym przykładem takiej zgnilizny są działania Jugendamtów.  w Niemczech co najlepiej dokumentuje ucieczka 13 letniego dziecka do Polski w celu spotkania się z prawdziwymi rodzicami. W Niemczech urzędnicy zabraniali bowiem takich kontaktów. Bardzo ciekawe są komentarze „naszych” polityków w tej sprawie : „ja tam sprawy nie znam dokładnie, ale skoro Jugendamt postanowił to coś tam musiało być nie tak”.  Czyżby już sobie robili wejścia po zmianie granic?

Obniżenie  tzw. pensji, brak pracy ewidentnie celowo w Polsce wprowadzany [mamy do wybudowania kilka tysięcy dróg i nie możemy ruszyć, a Niemcy w 1933 roku właśnie budownictwem dróg wyszli z kryzysu] wyjazdy za pracą, powodują powstanie nowego zjawiska zwanego zawodowymi sierotami.  Do tego tematu deportacji jeszcze powrócę.


Odpowiednie manipulowanie wymienionymi przeze mnie pojęciami pozwala łatwo rządzić społeczeństwami. Cały problem polega na tym,  że dane społeczeństwo nie może zrozumieć tej broni.  Nie może więc uwierzyć, że zostało zaatakowane. Jest więc zupełnie bezbronne i łatwe do spacyfikowania.

Ale  jak ma zrozumieć stado owiec, kiedy ‚elity” tego nie rozumieją? Można to traktować jaki wynik „Mordów Katyńskich” lub jako zatrudnianie pożytecznych idiotów na odpowiednich stanowiskach.

Przypominam w Mordach Katyńskich zlikwidowano albo strzałem w tył głowy, albo poprzez zatopienie w Morzu Białym, 75% polskich profesorów, 56% lekarzy, 28% inżynierów i nauczycieli.  Potwierdza ten stan rzeczy ostatni wywiad prof.  Grażyna Arcyparowicz w telewizji Trwam. P. Profesor zrzuca obniżanie się  poziomu edukacji na szkoły po 1990 roku, a nie widzi celowego wprowadzenia systemu, mającego sprowadzić społeczeństwo do poziomu stada owiec: jeść, pić, spać i w ostateczności pracować. W USA już ponad 60 milionów ludzi otrzymuje kartki żywnościowe Czyli ten system obniżania poziomu edukacji został wprowadzony na całym świecie. Jak widać bez sprzeciwów.  Jak o tym już pisałem w Polsce wprowadzano go systematycznie od 1974 roku przez genseka E.Gierka.
http://www.youtube.com/watch?v=hpWBaRAaDSM
http://www.youtube.com/watch?v=nRcTV9DvxP8

Jeżeli te pojęcia tj. przepływ pieniądza, usługi, populację, oświatę odpowiednio zakodujemy, to komputer obliczy nam prawdopodobieństwo wystąpienia takich, a nie innych zjawisk podczas zmiany parametrów to znaczy np. zwiększenia czy też zmniejszenie ilości pieniądza na rynku, lub co się będzie działo w przypadku wzrostu populacji przy obniżeniu ilości pieniądza na rynku.

Np. rząd poprzez drukowanie pieniędzy ponad limit wyznaczany przez  wzrost produktu narodowego brutto powoduje inflację. Duża inflacja  prowadzi do wojny, czyli niszczenia wierzyciela. A politycy, którzy do niej prowadzą to jedynie wynajęci aktorzy. Wyrażnie widoczne było to w każdej rewolucji. Robespierre i Dante także zginęli chociaż wydawało im się, że rządzą państwem. To samo było z agentem niemieckim Goldamnem alias Leninem.

Cały ten interes opiera się na chciwości. Ponieważ większość społeczeństw nie umie hamować tej cechy to występuje tylko jedna alternatywa:


albo dochodzi do wojny i w ten sposób niszczy się dłużnika, wpierw uzyskując zgodę zwycięzcy na spłacenie długu przegranego.


albo prowadzi się cichą wojnę i w ten sposób trzyma kontrolę nad światem. czyli wprowadza się niewolnictwo za pomocą np. podatków.


http://www.polishclub.org/2013/08/13/dr-jerzy-jaskowski-grypa-pandemia-strachu-podsumowanie-panu-dr-maciejowi-hamankiewiczowi-1-z-nil-do-sztambucha-czesc-3-dokonczenie
http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=22863
http://www.frech.org.pl
http://zenobiuszsamotnywilk.wordpress.com/2012/10/31/pranie-mozgow-nasila-sie
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_smiertelny,p1975437484
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_megiddo_1_nowy,p1827640773
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_haarp_czyli_kontrola,p444399777 
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/darpa_bedzie_instalowac,p1497328647
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dr_andrew_wakefield_ma,p2024199343
http://www.youtube.com/watch?v=qmYS-8zJK1w
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=10576&Itemid=80
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=10219&Itemid=53
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=10303&Itemid=119
http://wirtualnapolonia.com/2011/01/05/dr-jerzy-jaskowski-falszywi-bohaterowie
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=53
http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1782

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.