Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 18 gości
S T A R T arrow PUBLICYŚCI arrow BEZEG 14 I arrow moratorium na wykonywanie kary śmierci, budżet policji... Wyszperane
Thursday 09 July 2020 01:08:06.29.
migawki

 Pielgrzymka 2020. Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej Warszawa-Jasna Góra

Proszę o gorące modlitwy o zdrowie ks. prof. Stanisława KOCZWARY.

12.07.20 Warszawa  Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę 

Dotarła do mnie informacja, że niektórzy tradycyjni katolicy mają zamiar celowo unieważnić swoje karty do głosowania. Prosimy nie róbcie tego! Zwycięstwo Trzaskowskiego to zwycięstwo zła w jawnej postaci. To promocja LGBT, małżeństwa homoseksualne, a w dalszej perspektywie adopcja dzieci przez te pary. Czy tego chcecie?

 
W Y S Z U K I W A R K A
moratorium na wykonywanie kary śmierci, budżet policji... Wyszperane Drukuj Email
Wpisał: Jacek BEZEG   
30.01.2014.

moratorium na wykonywanie kary śmierci, budżet policji...  Wyszperane

 


Jacek BEZEG Wyszperane

 

 

Czego katolikowi zazdrości konfesyjny luteranin?
http://www.pch24.pl/czego-katolikowi-zazdrosci-konfesyjny-luteranin-,20787,i.htmlWierzymy, że wszyscy niezależnie od przekonań religijnych, powinni zrozumieć, że postęp ekonomiczny sam w sobie i służąca mu globalizacja, traci wartość, gdy powoduje nędze mas i nadmierną koncentrację dóbr w rękach niewielu.
Ponadto, ewolucja w tym kierunku nie jest bez granic, ponieważ powyżej pewnego limitu zajmujący się finansami napotykają na odpowiedź dobrze znaną od czasów starożytnych: “Nie można odebrać temu, kto nic nie posiada”.


Ustawodawca Solon stwierdził, że społeczność ateńska nie funkcjonuje prawidłowo z powodu nadmiernego zadłużenia obywateli wobec niewielu i zarządził prawo znane jako “seisachtheia”, czyli anulowanie wszystkich zadłużeń. Wprawdzie zarządzenie to z pozoru było na niekorzyść bogatych, ale w rezultacie wzbogaciło całe społeczeństwo ateńskie, pozwalając jego członkom działać jako ludzie wolni, twórczy i umotywowani, a nie jako niewolnicy.
Znana jest również decyzja nowatorskiego amerykańskiego przemysłowca, wynalazcy linii produkcyjnej, który podwyższył swoim pracownikom płace, dzięki czemu mogli nabywać jego produkty (oczywiście mówimy o producencie samochodów Henrym Fordzie, który bazował na tezach racjonalizacji pracy). Te przykłady, jak również wiele innych wykazują, że ekonomiczny postęp jest moralnie uzasadniony tylko, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie globalnej społeczności.

http://marucha.wordpress.com/2014/01/29/odezwa-patriarchy-bartlomieja-sprzed-15-lat/To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11664&Itemid=80Feliks Koneczny
Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

[  ...  ]
Zagadnienie cywilizacji stanowi trzon całej Historii powszechnej, przedstawia przeto jak największy interes naukowy. Obok tego posiada doniosłość praktyczną. Śmiem twierdzić, że wszystkie "kryzysy" przez które Europa przechodziła i przechodzi, pochodzą z pomieszania cywilizacji, a powrót do czystej cywilizacji łacińskiej stanowi warunek odrodzenia Europy. Przyznam się atoli i do subiektywnego bodźca, który zniewala do tych studiów, a każe wołać w głos, że trzeba pielęgnować i wywyższać cywilizację łacińską: przekonanie, że niepodległość Polski możliwa jest tylko w cywilizacji łacińskiej. Odrodzona cywilizacja łacińska byłaby gwarantką lepszej przyszłości Polski i Europy.

http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/feliks_koneczny/panstwo/Już wkrótce naczelnicy więzień, podlegający ministrowi sprawiedliwości, wnioskować będą czy ktoś, kto odsiedział karę, może już wyjść, czy – przeciwnie, pozostać bezterminowo za kratami

 

Propaganda okupacyjna sprzedaje to naiwnym jako walkę z „szatanem z Piotrkowa”. Na razie zarobi policja: najwyżsi rangą policjanci uradzili powołanie wieloosobowego zespołu bezustannej inwigilacji „szatana”, z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, co kosztować ma podatnika, ma się rozumieć, wiele milionów złotych. I tak jeden Trynkiewicz poprawi budżet policji o kilkanaście, a może i kilkadziesiąt milionów złotych. No i ta ranga sprawy: inwigilacja samego szatana!
Ale wśród resortowych dzieci nikt jakoś nie docieka, kto właściwie wprowadził w Polsce moratorium na wykonywanie kary śmierci? Kto forsował jej zniesienie, kto słuchał brukselskich bredni i dlaczego?…

 

 Bo nie da się oddzielić sprawy Trynkiewicza i podobnych od sprawy zniesienia kary śmierci. [Oczywiście! Gdyby Trynkiewicz dostał czapę, jak na to zasługiwał, problemu z jego wyjściem z więzienia by nie było. - admin]
http://marucha.wordpress.com/2014/01/29/mozliwosci-konspiracji/
Oba raporty „…015” i „…018” to jedno wielkie pasmo nieprawdopodobieństw, które suma summarum świadczą jedynie o absurdzie tych raportów, w stopniu zasługującym na uznanie tych raportów za niebyłe.  Już prosta analiza porównawcza tych dokumentów ukazuje te raporty, jako nierzetelne i absurdalne. Raporty pod względem poziomu intelektualnego – gdzie tego miernikiem jest krytyczna dociekliwość – napisane są na poziomie ucznia chyba piątej klasy szkoły podstawowej. Jako takie powinny być odrzucone przez polską stronę, choćby tylko ze względu prestiż instytucji, która w imieniu poszkodowanych te raporty przyjmuje lub odrzuca. A przecież te raporty dotyczą śmierci czterech osób oraz katastrofy lotniczej w najbliższej okolicy dużego portu lotniczego, intensywnie eksploatowanego na poziomie lotniczej komunikacji międzynarodowej. Raporty należy odrzucić jako tendencyjnie fałszywe, a co za tym idzie, zabitych – tam wymienionych – należy uznać za zamordowanych.
http://zygumntbialas.neon24.pl/post/104811,inz-k-cierpisz-o-rzekomych-wypadkach-lotniczych-w-asturiiKrytykowała Amerykański Kongres Żydów za brak chęci niesienia pomocy cierpiącym biedę rodakom w dawnym Związku Sowieckim. Przyznawała rację Normanowi Finkelsteinowi, że Żydzi amerykańscy z martyrologii swych europejskich rodaków czynią dochodowe przedsiębiorstwo holokaust.
Nikt ze środowisk żydowskich tak mocno i zdecydowanie nie demaskował kłamstw i fałszerstw Jana Tomasza Grossa dotyczących Jedwabnego, jak Dora Kacnelson. To nie konfabulator – stwierdzała – to wynajęty przez amerykańskich Żydów oszust. Bolała ją i przerażała eskalacja nieuzasadnionych, jej zdaniem, roszczeń finansowych Żydów względem państwa polskiego.
Nie mogła zrozumieć, dlaczego niektóre sądy polskie wydają sfałszowane dokumenty na własność pożydowską, jak pisała: „kombinatorom nie mającym ani z prawem własności drogą dziedziczenia, ani w ogóle z narodowością żydowską nic wspólnego”.
– Polacy obronili swoją własność w przeszłości przed Rosjanami, przed Niemcami, muszą ją obronić obecnie przed tymi Żydami, którzy stali się niegodni mojego narodu – tak zdecydowane, mocne słowa padały z jej ust.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11671&Itemid=53Beria pamiętał, jak latem 1941 roku żołnierze Armii Czer­wonej tysiącami i milionami szli do niewoli bez walki, porzu­cając tysiące sprawnych czołgów i samolotów, dziesiątki tysię­cy dział i moździerzy, setki tysięcy karabinów maszynowych, miliony ton amunicji, prowiantu, sprzętu inżynieryjnego i ma­teriałów pędnych. W ogromnym kraju nie było ludzi, którzy chcieliby umierać za kołchozowe niewolnictwo, za partkomy i masowe egzekucje, za GUŁag i kolejki po chleb.

 

Latem 1941 roku żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej nie uważali, że wojna jest wielka czy ojczyźniana. Kadrowa Armia Czerwona poszła do niemieckiej niewoli prawie bez walki. Praktycznie w pełnym składzie. Zostali tylko rezerwiści. I gdyby nie skoń­czona głupota Hitlera i jego wybitnych dowódców, oni też by się poddali.
Ławrientij Pawłowicz Beria uważał, że jeśli wybuchnie no­wa wojna, klęska 1941 roku nieuchronnie się powtórzy. Z tych samych powodów: ludzie nie są tak głupi, żeby walczyć za so­cjalizm. I jeżeli nowy nieprzyjaciel będzie trochę mądrzejszy od Hitlera, to państwo zginie.
Ale nawet bez wojny Związek Radziecki i okupowane przez niego państwa gwałtownie staczały się wówczas w przepaść. Tylko pomiędzy styczniem 1951 roku a kwietniem 1953 ro­ku z samego NRD do zachodnich Niemiec uciekło 447 tysięcy ludzi. .
Pierwszego czerwca 1953 roku masowe strajki ogarnęły Cze­chosłowację. Strajkowali robotnicy w Pradze, Ostrawie i Bra­tysławie. Te wystąpienia, niczym pożar lasu, przelały się przez granice "bratnich krajów socjalistycznych". Przyszła kolej na Polskę. Tam można się było spodziewać nie tylko pożaru. Tam mogło się skończyć znacznie gorzej.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11667&Itemid=47W 1817 roku Julian Ursyn Niemcewicz napisał jedno z pierwszych polskich opowiadań z dziedziny fantastyki. Co bardziej interesujące, ten wybitny polski pisarz przestrzegał w swoim opowiadaniu „Moszkopolis. Rok 3333, czyli sen niesłychany” przed żydowskim zagrożeniem.
Tematem opowiadania był los Polski, nad którą Żydzi zdobyli władzę.


Julian Ursyn Niemcewicz urodził się w 1757 roku. Po ukończeniu Korpusu Kadetów, był pisarzem i tłumaczem. Zwiedził wiele krajów Europy Zachodniej. Podobnie jak wielu innych twórców oświecenia, należał do masonerii. W historii Polski zapisał się jako współautor Konstytucji 3 maja, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, przewodniczący Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, redaktor „Gazety Narodowej i Obcej”. W wyniku Targowicy znalazł się poza granicami, na emigracji przygotowywał Insurekcję Kościuszkowską.
http://www.prawy.pl/z-kraju/4763-w-1817-roku-julian-ursyn-niemcewicz-przestrzegal-przed-zagrozeniem-polski-ze-strony-zydow10 grudnia pod obrady Parlamentu Europejskiego wróci tzw. raport Estreli określany jako "najbardziej kuriozalny i sfanatyzowany tekst tej kadencji”. Towarzyszący raportowi projekt rezolucji domaga się m.in. powszechnego dostępu do aborcji oraz obowiązku permisywnej edukacji seksualnej.
Podpisując petycję możesz przyczynić się do jego odrzucenia!
Narzucanie krajom członkowskim tego typu rozwiązań leży poza kompetencjami UE, jednak każda rezolucja będąca wyrazem woli politycznej, może stanowić w przyszłości źródło nacisków na rządy poszczególnych krajów.
O zdeterminowaniu lobbystów raportu świadczy, iż raport już raz odrzucony przez Parlament, zostanie mu przedstawiony w wersji niemal niezmienionej, a projekt alternatywnej rezolucji, akcentujący godność człowieka, został w Komisji całkowicie wycofany z porządku obrad.

http://www.citizengo.org/pl/1152-wstrzymaj-rezolucje-wymuszajaca-na-krajach-czlonkowskich-ue-aborcje-i-permisywna-edukacjeSytuacja wyglądała tak: Na 97,5 procent ziemi rolnej przez cały dzień pracowali wszyscy rolnicy, wszystkie trakto­ry i kombajny, wszyscy specjaliści od rolnictwa, tu ładowano wszystkie inwestycje, tu twórczo harowali wszyscy specja­liści oraz cała wielomilionowa rzesza żołnierzy, studentów, uczniów i całej reszty pomocników.
A wieczorem zmęczony chłop wracał do domu i przekopywał ogródek łopatą, nie li­cząc się z rezolucjami zjazdów i plenów, nie zastanawiając się nad zaleceniami Akademii Nauk Rolniczych, nie oglądając się na instrukcje Komitetu Centralnego, ministerstw, urzę­dów, komitetów obwodowych i rejonowych, nie słuchając po­leceń przewodniczącego kołchozu, pozostając bez kontroli bry­gadzisty, obywając się bez mądrych rad agronoma, bez trak­tora i kombajnu, bez nawozów, bez wsparcia armii i floty. I produkował nawet więcej, niż wyrosło na bezkresnych po­lach naszej wielkiej ojczyzny.
  Skąd się wzięło wspomniane 2,5 procent?
  Z pewnością nie "z sufitu". Tu wszystko zostało skalkulo­wane, naukowo uzasadnione i sprawdzone praktycznie w cią­gu dziesiątków lat.
Na początku, kiedy wszystkich chłopów na siłę spędzono do kołchozów, cała ziemia stała się własnością wspólną. I kraj ogarnął głód. Żeby go uniknąć, zdecydowano się nieco osła­bić presję kołchozów, pozwolić kołchoźnikom na posiadanie dookoła domu kawalątka ziemi - niech sobie kwiatki hodu­ją. I właśnie na tych skrawkach ludzie harowali po nocach, hodowali marchewkę i cebulę, ziemniaki i pomidory. Sadzili jabłonie i grusze, agrest i porzeczki. A głód nie mijał. Dlatego działki po trochu zwiększano. Aż uzyskano wspomniane 2,5 procent. I kraj jakoś sobie radził.

A dlaczego nie przekazać chłopom trzech procent ziemi? Albo całych pięciu! Przecież wtedy starczyłoby dla wszyst­kich. Ziemi mamy pod dostatkiem!

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11659&Itemid=47Przypuszczalnie najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o władzy w dzisiejszym świecie jest to, że większość państw nie ma kontroli nad własnymi walutami. Zamiast tego prywatne, nastawione na zyski banki centralne – takie jak Bank Rezerw Federalnych w USA – tworzą pieniądze z niczego, a następnie z doliczonymi odsetkami pożyczają je rządom państw. Jest to niebywale opłacalne oszustwo, ale to nie jest jeszcze najgorsze w tym wszystkim.
[  ...  ]
Bardziej efektywnym sposobem, w który bogactwo przekłada się na władzę, polega na wprowadzaniu agentów - osób lojalnych wobec bogatych sponsorów - na pozycje wpływów i władzy. Na przykład, kiedy Rothschildowie i Rockefellerowie połączyli siły, aby ustanowić Rezerwę Federalną, zrekrutowali nieznanego profesora, Woodrowa Wilsona, obiecali mu uczynić go prezydentem i zabezpieczyli sobie jego obietnicę wywdzięki tym, że podpisze ustawę ustanawiającą Rezerwę Federalną, gdy nadejdzie na to czas.

Z ich wpływem na szefów partii politycznych, ich kontrolą gazet i nieograniczonym finansowaniem, byli w stanie doprowadzić do wyboru Wilsona na prezydenta. Być może później żałował targu z diabłem, jak sugeruje powyższy cytat.
http://bankowaokupacja.blogspot.se/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.htmlWezwanie do przebudzenia
[  ...  ]
Jeśli chcesz wiedzieć m.in:
Co dziwnego można zobaczyć pod mikroskopem na dolarówkach?
Dlaczego amerykańscy prezydenci i elity Stanów Zjednoczonych przebierali się w stroje podobne do tych z Ku-Klux Klanu?
Skąd się wzięła „Columbia” w nazwach słynnego promu kosmicznego, uniwersytetu czy wytwórni filmowej?
Co mogły oznaczać wybuchy w WTC przed zawaleniem się wież 11 września?
Komu najbardziej zależało na najkrwawszych wojnach?
Dlaczego Amerykanie nie dali rady Wietnamczykom?
To ten film jest dla Ciebie.

http://www.ekspedyt.org/migorr/2014/01/27/22048_wezwanie-do-przebudzenia.htmlBardzo ważna, ze względu na powszechną dostępność, jest także rola filmów fabularnych prezentowanych w telewizji publicznej. Przełamywaniem obyczajowego tabu od pewnego czasu zajęli się również twórcy rodzimych seriali. Coraz częściej i z coraz większym rozmachem pojawiają się tematy mające za zadanie zmienić postrzeganie homoseksualistów. Wątek homoseksualny obecny jest już w niemal każdym polskim serialu. Warto wymienić tu choćby: „Na dobre i na złe”, „Klan”, „M jak miłość”, „Magda M”. „Szpilki na Giewoncie”, „Hotel 52”, „Pierwsza miłość”. Choć części z nich telewizja już nie emituje, można powiedzieć, że spełniły swoje zadanie.

http://www.pch24.pl/oswajanie-czyli-kampania-neutralnosci,20790,i.html#ixzz2rpToZ8oI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.