Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 37 gości
S T A R T arrow Kościół arrow Intronizacja Chystusa Króla Polski 15 arrow Chrystus Król i Matka Boża Królowa Polski nowa książka dr St. Krajskiego
Sunday 23 February 2020 02:02:09.28.
migawki
 

Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czym będzie solona? [Mt. 5:13]

 
W Y S Z U K I W A R K A
Chrystus Król i Matka Boża Królowa Polski nowa książka dr St. Krajskiego Drukuj Email
Wpisał: dr Stanisław Krajski   
18.05.2014.

Chrystus Król i Matka Boża Królowa Polski

nowa książka dr Stanisława Krajskiego

 

Wstęp 
Od wielu lat w Polsce rzymscy katolicy zajmują swój umysł królowaniem
Jezusa Chrystusa naszego Pana. Intronizacje Chrystusa Króla jakie
dokonały się w parafiach i całych miejscowościach uważano za lokalny przejaw dewocji, która nie ma wpływu na ośrodki decyzyjne. Taki stan rzeczy odpowiadał większości elit w kraju i za granicą. Od czasu kiedy Polacy zapragnęli dokonać intronizacji Syna Bożego w całym Królestwie Jego Niepokalanej Matki coś zmieniło się w postrzeganiu przez elity tego szczerego pragnienia Polaków. Natychmiast przystąpiły do działania siły animujące media w naszej Ojczyźnie. Dyscyplinowanie duchownych i wiernych dążących
do zrealizowania Intronizacji stały się normą. Po wielu latach bezskutecznego gaszenia entuzjazmu wobec panowania Jezusa Chrystusa, idea intronizacji stała się tematem nośnym, którego nie sposób pominąć.
„Era świeckich w Kościele” mająca w sposób niezamierzony dokonać „westernizacji” (aggiornamento) obyczajów katolickich przyniosła odwrotny skutek. Obraz „spustoszonej winnicy” pozwolił wiernym dostrzec, za łaską Bożą, „konia trojańskiego w Mieście Boga”.


Przykładem reakcji wiernych wobec niszczenia obyczajów Ojców Naszych
jest wykład Pana doktora Stanisława Krajskiego Chrystus Król i Matka
Boża Królowa Polski.

Autor starannie i praktycznie wprowadza czytelnika w pojęcie i rodzaje władzy w ujęciu tradycyjnym. Lektura wykładu sprawia,
encyklika Piusa XI Quas primas jaśnieje nowym blaskiem nauczania Kościoła o królowaniu Chrystusa Pana. To skondensowane opracowanie wypełnia lukę wydawniczą – tak brakowało prac o królowaniu Najświętszej
Maryi Panny i Jej Syna, Jezusa Chrystusa, w Polsce.
Ks. Leopold Powierża

 

Ad Autora:

Każdy dobry i niezagubiony polski katolik chciałby, co wydaje sięoczywiste, by Polska była prawdziwie Królestwem Jezusa Chrystusa.

Nie wystarczy jednak tylko tego chcieć.

Trzeba tu spełnić wiele warunków.

Musimy w pierwszym rzędzie wiedzieć – co to znaczy, że Chrystus

jest Królem i na czym polega Jego królowanie oraz na czym, dokładnie,

polegałoby Jego królowanie w Polsce.

Jeśli chcemy królowania Chrystusa w Polsce musimy również rozwiązać

pewien problem.

Polska jest Królestwem Matki Bożej.

Ślubowali to ci, którzy reprezentowali Państwo Polskie, ślubował to

polski Kościół i polski naród.

Te wszystkie ślubowania, jak wiemy, nie zostały do końca zrealizowane,

a dziś się im w sposób wyraźny sprzeniewierzamy.

Jak je wypełnić?

Jak pogodzić ten fakt, że Polska jest Królestwem Matki Bożej z dążeniem

do tego, by Chrystus Król został ogłoszony Królem Polski?

Niniejsza praca dotyczy tych wszystkich problemów i stara się odpowiedzieć

na te pytania.

Niczego tu jednak oczywiście ostatecznie nie rozstrzygamy. Kreślimy

obraz problemów w oparciu o naukę wielkiego Doktora Kościoła – św.

Tomasza z Akwinu i w oparciu o nasz sensus catholicus. Jest to materiał

do dyskusji.

Taką dyskusje jako polscy katolicy powinniśmy prowadzić tak długo

aż usuniemy wszystkie wątpliwości.

Wtedy będziemy mogli formować polski front katolicki i zmierzać

do zwycięstwa, zwycięstwa, które nie będzie naszym zwycięstwem,

ale zwycięstwem Matki Bożej i Jej Syna.

Spis treści książki:

Cześć I. Zrozumieć królewskość Chrystusa …………………………………..13
1. Królewskość Chrystusa w świetle encykliki „Quas primas” ……..13
2. Zakres władzy królewskiej Chrystusa w świetle encykliki
„Quas primas” ………………………………………………………………………….15
3. Dwa aspekty królewskości Chrystusa w świetle encykliki
„Quas primas” – skutki uznania tej królewskości przez ludzi ….. 17
4. Co to jest władza? ……………………………………………………………………. 18
5. Zła władza –władza tyrańska ……………………………………………………19
6. Podział władzy dobrej ………………………………………………………………19
7. Istota władzy despotycznej – władza wobec „niewolników” …….20
8. Władza despotyczna rodziców wobec dzieci …………………………….22
9. Zastosowanie w rodzinie władzy porozumienia ……………………….24
10. Co to jest władza królewska? ……………………………………………………26
11. Zastosowanie władzy królewskiej w rodzinie …………………………..27
12. Zakres swobody w rodzinie ……………………………………………………..27
13. Rodzice są zastępcami Chrystusa w rodzinie……………………………28
14. Chrystus moim Królem ……………………………………………………………28
15. Władza królewska jako element władzy państwowej ……………….. 31
16. Zakres swobody w państwie …………………………………………………….32
17. Królestwo Chrystusa na ziemi ………………………………………………….33
18. Państwo, w którym Chrystus jest faktycznie Królem ……………….35
8
Część II. Kto powinien w Polsce Królować
– Matka Boża czy Chrystus? ………………………………………………………..37
1. Ustanowienie Matki Bożej Królową Polski ………………………………37
2. Co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski?……………………………39
3. Zakres i charakter władzy Królowej Polski ………………………………40
4. Cel, do którego kieruje nas Królowa – budowanie Królestwa
Chrystusowego w Polsce ………………………………………………………….41
5. Sposób realizacji w Polsce Królestwa Chrystusowego ………………42
6. Polacy jako Rycerze Maryi ……………………………………………………….43
7. Etos polskiej kobiety …………………………………………………………………46
8. Rządzący Polską jako pełnomocnicy Maryi ……………………………..47
9. Czy sprzeniewierzyliśmy się naszej Królowej? ………………………….48
10. Śluby Jasnogórskie Jana Kazimierza …………………………………………52
11. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego ……………………………………….54
12. Ku Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce ………………………………..54
13. Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – tekst, który powinien
być przedmiotem naszej częstej medytacji ……………………56
14. Tekst Milenijnego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę
Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego
– tekst, który powinien być przedmiotem naszej częstej medytacji ….60

PREZENTACJA KSIĄŻKI ORAZ JEJ PROMOCJA ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS

II KONGRESU DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA

24 MAJA 2014 – WARSZAWA

31 MAJA – CZĘSTOCHOWA

PROGRAM KONGRESU:

https://www.youtube.com/watch?v=7qn-rJ7DpHk

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.