Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 109 gości
S T A R T arrow Kościół arrow ks. St. Małkowski 17 arrow Którędy i z kim iść przez życie
Tuesday 19 January 2021 12:14:17.31.
migawki
 

My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a przecież to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nastąpi ten przełom - zależy od nas.

To całe aj-waj o szczepieniach celebrytów celowe: By ludziki poczuły zazdrość i zaczęły się pchać do szczepień.

Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie leczą, tak będę się szczepił.

Yes! Yes! Yes! Polska ma pierwszą kobietę GMO! POLSKA WIELKI PROJEKT rozpoczęty!  

Była "pomroczność jasna", teraz jest "dobrowolność obowiązkowa"

Skuteczność penicyliny nie została udowodniona w kontrolowanych badaniach klinicznych, lecz w praktycznym jej stosowaniu w leczeniu rannych żołnierzy podczas II wojny światowej.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Którędy i z kim iść przez życie Drukuj Email
Wpisał: Ks. Stanisław Małkowski   
26.05.2017.

Którędy i z kim iść przez życie


Ks. Stanisław Małkowski


Warszawska Gazeta 26 maja – 1 czerwca 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA


Wniebowstąpienie Pańskie uroczyście obchodzimy w liturgii Kościoła w niedzielę 28 maja. Chrystus najpierw zstąpił z nieba na ziemię, a następnie z ziemi do nieba wstępuje, ukazując łączność między niebem a ziemią, niemożliwą do osiągnięcia przez ludzi na innej drodze niż ta, którą Bóg wybrał. Chociaż z chwilą Wniebowstąpienia kończy się widzialna obecność Chrystusa w określonym czasie i miejscu, to jednak Chrystus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20) w sakramentach, które ustanowił, w ofierze mszy św., w słowie Bożym głoszonym w Kościele i w ludziach uczestniczących we wspólnocie z Nim. Wszelkie próby i usiłowania wzniesienia ziemi ku niebu w oparciu o ludzkie zdolności okazują się w historii, poczynając od trudu budowniczych wieży Babel, nieskuteczne, a nawet przeciwskuteczne, daremne i szkodliwe. Bez Boga nic nie możemy uczynić dla spełnienia najgłębszych ludzkich pragnień jedności i szczęścia. Tymczasowa jedność dla niektórych przeciwko innym oraz chwilowa pomyślność wybranych przez siebie kosztem krzywdy aż po eksterminację odrzuconych jest świadectwem złego użytku z Bożych darów nie tylko przeciwko Bogu i ludziom wzgardzonym, ale i przeciwko samym sobie samo-wywyższający się.

Uniżenie, a zarazem i następnie wywyższenie Syna Bożego jest drogą dla tych, którzy chcą Chrystusa naśladować i w Jego paschalnym zwycięstwie uczestniczyć. Są takie czasowe i miejscowe zwycięstwa, które prowadzą do przegranej, niekiedy ostatecznej oraz takie przegrane, które są posiewem zwycięstwa mocą krzyża. Mszalne wezwanie Sursum Corda! – W górę serca! zobowiązuje do wznoszenia się z doliny ku górze mocą wiary i rozumu poddanego Bożemu sposobowi myślenia i działania. Chrystus króluje w niebie i na ziemi, przeszedł i przychodzi jako miłosierny Zbawiciel, przyjdzie jako sprawiedliwy sędzia bo dana jest Jemu wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18). Władza sprawowana przez ludzi podlega ocenie zgodności lub niezgodności w teorii i praktyce z władzą Chrystusa Króla. Ocena wierna prawdzie wskazuje drogę posłuszeństwa albo nieposłuszeństwa wobec każdej władzy – osobistej, społecznej lub państwowej. Trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom (zob. Dz 4,19). A posłuszeństwo wobec Boga prowadzi do świadectwa: nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (w. 20) – odpowiadają apostołowie Piotr i Jan tym, którzy zabraniają przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Liczni fałszywi nauczyciele przemawiają i podejmują decyzje w imię własne, poddają się pomysłom niezgodnym z naturą ludzką i wolą Bożą.


Jezus wstępuje do nieba z Góry Oliwnej. Droga Jezusa wiedzie przez góry: kuszenia, błogosławieństw, przemienienia, konania – agonii na krzyżu, aż po górę wniebowstąpienia. Ku górom wznoszę moje oczy, skądże nadejdzie mi pomoc? – pyta psalmista i odpowiada: - Pomoc mi przyjdzie od Pana, który stworzył niebo i ziemię (Ps 121, 1n). Wznoszenie oczu i serca u górze zmierza do poddania się Bożemu prowadzeniu poprzez doświadczenia górne i dolne w określonym przez Boga kierunku ziemi wznoszącej się ku niebu i nieba zstępującego na ziemię ku ostatecznemu zjednoczeniu i przemianie, ukazanym w księdze Apokalipsy.


Uwięziony w Prudniku Śląskim ks. prymas Stefan Wyszyński zapisał 31 maja 1955 r.: - Gdybym dziś narodził się na nowo, a zapytany jaką drogę życia obrałbym – bez chwili wahań wszedłbym na drogę kapłaństwa, choćbym od początku jasno wiedział, że skończę w okowach Chrystusowych, we wzgardzie szubienicy. Lepiej być wzgardzonym kapłanem niż uwielbianym cezarem. Co w naszym życiu chcielibyśmy zmienić, gdybyśmy narodzili się na nowo? „Nic” – odpowiedział zaprzedany złu Feliks Dzierżyński; to samo odpowiedziała oddana Bogu św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Pomiędzy bezwarunkowym oddaniem się złemu albo dobremu jest cała skala możliwości i uwarunkowań, które są najczęstszym udziałem nas – ludzi słabych i grzesznych. O wiecznej przyszłości w górnej ojczyźnie nieba albo dolnej otchłani piekła decyduje otwarcie albo zamknięcie ludzkiej woli i rozumu na łaskę wiary jako daru, który może być przyjęty albo odrzucony. Przyjęcie wiary w Boga Stwórcę i Zbawcę oraz godność człowieka – Dziecka Bożego owocuje życiem i szczęściem wiecznym oraz kształtowaniem doczesności po myśli Bożej dla naszego dobra w drodze do nieba.


Od piątku 26 maja trwa nowenna przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Ks. prymas Stefan Wyszyński powiedział w Krakowie 14 maja 1978 r.: - W Kościele Chrystusowym ład życia i owocność pracy zależy w dużym stopniu od tego, jak przyjmujemy dary Ducha Świętego, jak poddajemy się działaniu Ducha pokoju, mądrości, rozumu, rady i umiejętności, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, a nade wszystko Ducha miłości, która jest we wszystkich darach i natchnieniach. Wszystko zależy od Boga, a wiele z tego wszystkiego od ludzkiej wiary i dobrej woli. – Wstąpił do piekieł, po drodze mu było – mówi z satysfakcją diabeł o potępionym. – Chcę wstąpić do nieba, razem z Chrystusem – mówi uczeń Jezusa, aby usłyszeć: -Bądź ze Mną na zawsze.


Zmieniony ( 26.05.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.