Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 85 gości
S T A R T arrow O POLSKĘ arrow SMOLEŃSK 2010 arrow do Prezesa Rady Ministrów - żądania
Friday 28 February 2020 20:40:09.28.
W Y S Z U K I W A R K A
do Prezesa Rady Ministrów - żądania Drukuj Email
Wpisał: Mirosław Dakowski   
12.07.2010.

(Stowarzyszenie Rodzin Smoleńskich - projekt pisma)                                   Warszawa, dn. .... 06. 2010

 

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Warszawa

 

            Niżej podpisani występujący w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Smoleńskich, organizacji powołanej przez bliskich i krewnych osób, które utraciły życie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietna 2010 r. domagają się podjęcia przez cywilne organy prokuratury podległej Prokuratorowi Generalnemu, oraz właściwe organy Policji i służb specjalnych podporządkowane Prezesowi Rady Ministrów, niezwłocznie pełnego i niezależnego śledztwa, w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy i śmierci 96 ofiar, które straciły życie w okolicznościach wskazujących na zaistnienie przestępstwa, którego ściganie karne jest obowiązkiem instytucji procesowych reprezentujących Państwo Polskie. Z uwagi na rozmiar tragedii, liczbę ofiar oraz potwierdzany przez Pana cywilny charakter tragicznego lotu, wnioskowane śledztwo, niezależnie od innych czynności podejmowanych przez jednostki Prokuratury Wojskowej, powinno być realizowane wspólnie przez polskie organy śledcze cywilne i wojskowe, oraz odpowiednie instytucje procesowe Dowództwa NATO, albowiem na pokładzie samolotu, który uległ zniszczeniu znajdowali się wysocy przedstawiciele struktur kierowniczych NATO.

W świetle docierających do nas informacji, ujawniających bezczynność w/w polskich organów państwowych i to zarówno co do zakresu stosowania dostępnych procedur jak i koniecznych kwalifikacji karnych, postawione musi zostać pytanie, dlaczego do tej pory nie doszło do wszczęcia takiego śledztwa i wskazanej wyżej współpracy?

Jako bezpodstawna musi zostać oceniona realizowana bez naszej wiedzy i bez naszego udziału decyzja osób reprezentujących Rząd RP, wykluczająca a priori narzucające się hipotezy śledcze i konieczność poszerzenia materiału dowodowego o ustalenia i opinie osób reprezentujących rodziny ofiar tragedii i znane międzynarodowe instytucje opiniodawcze i naukowe.

            Żądamy zatem dopuszczenia do udziału we wnioskowanych czynnościach ustanowionych przez Stowarzyszenie pełnomocników osób pokrzywdzonych i zagwarantowania im praw stron.

            Żądamy gwarancji procesowych otwierających prawo do występowania z wnioskami dowodowymi i dopuszczenia do udziału w śledztwie wskazywanych przez pokrzywdzonych i Stowarzyszenie biegłych z zakresu medycyny sadowej, wypadków lotniczych, międzynarodowego prawa lotniczego, a także uznanych autorytetów z zakresu kryminalistyki i terroryzmu.

            Domagamy się włączenia w zakres polskiego śledztwa weryfikacji zdjęć satelitarnych, odnoszących się do miejsca i czasu katastrofy, o wielkiej rozdzielczości, przeprowadzenia niezależnie analizy danych z systemu TAWS oraz ponownej weryfikacji zapisów urządzeń rejestrujących przebieg lotu od chwili startu samolotu w Warszawie oraz innych, dostępnych na mocy postanowień międzynarodowych, dowodów w sprawie, będących w posiadaniu NATO i USA. Pozwoli to na wyjaśnienie wielu zastanawiających wątpliwości, podsuwanych w postaci nowych, jedynie słusznych hipotez, których jedynym celem jest dezinformacja i chęć ukrycia faktów powszechnie znanych, jak między innymi skutki „zniknięcia” przedniej części samolotu, włącznie z kabina pilotów, oraz możliwe przyczyny rozpadu kadłuba samolotu na dziesiątki tysięcy części, zniszczenia w całości kabiny pasażerskiej i układu sterowania poziomego.

            Chcemy uzyskać odpowiedź czy podlegle Panu organy administracji centralnej, w tym MSZ, wystąpiły do władz USA i Dowództwa NATO o udostępnienie w/w zdjęć satelitarnych i czy dowody te stały się już elementem weryfikacji procesowej? A jeśli nie - to dlaczego?

            Żądamy przeprowadzenia ekshumacji ciał ofiar katastrofy i dokonania analizy uzyskanego w ten sposób materiału dowodowego pod kątem weryfikacji pojawiających się zarzutów mogących wskazywać na prawdopodobieństwo użycia przez nieznanych sprawców, w chwili poprzedzającej bezpośrednio zaistnienie tragedii, niekonwencjonalnych ładunków wybuchowych, zaliczanych do gatunku bomb termobarycznych.

            Żądamy zaprzestania prowadzenia przez przedstawicieli Rządu działań o charakterze dezinformacji i zmierzających do narzucenia opinii publicznej, przedwczesnych, nieuprawnionych, procesowo zakazanych wniosków, których źródłem maja być ustalenia, dokonywane przez funkcjonariuszy publicznych, łamiące prawo i kreowane przez nich równie bezprawnie „dowody”.

            Domagamy się zatem podjęcia przez polskie organy procesowe, w tym przede wszystkim cywilne organy śledcze, od nowa i w sposób samodzielny, pełnego śledztwa na zasadach określonych w polskich aktach prawnych i odpowiednio, w umowach międzynarodowych, uznanych oficjalnie przez Rząd RP za bezwzględnie obowiązujące akty prawne z zakresu międzynarodowych procedur karnych i we wzajemnych relacjach pomiędzy państwami NATO i EU.

            Powrót na grunt prawa karnego i karno-procesowego, którego źródłem są w/w akty prawa wewnętrznego i międzynarodowego, pozwoli na podjecie przez organy śledcze Państwa Polskiego, samodzielnie i suwerennie czynności, których celem powinny stać się tez tzw. ustalenia „Komisji MAK” i wystąpienie do strony rosyjskiej z wnioskiem o pełny dostęp do posiadanych przez nią dowodów, a także z wnioskiem o zabezpieczenie materiału dowodowego, znanego stronie polskiej, którego istnienie, jak na razie, jest przedmiotem spekulacji, lub podlega niszczeniu, albo używane jest do sprzecznych z prawem działań o wydźwięku politycznym, przyjmujących cechy przestępcze, godzących w dobre imię ofiar tragedii i ich rodzin.

            Przejawy takich działań powinny zostać, w imieniu Rządu i sprawowanego przez Pana Urzędu, natychmiast i wyraźnie napiętnowane.

................

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.