Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 54 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow Zdrowie - od 2010r. arrow Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych ?
Friday 10 July 2020 11:20:51.29.
migawki

 Pielgrzymka 2020. Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej Warszawa-Jasna Góra

Proszę o gor±ce modlitwy o zdrowie ks. prof. Stanisława KOCZWARY.

12.07.20 Warszawa  Msza ¦więta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę 

Dotarła do mnie informacja, że niektórzy tradycyjni katolicy maj± zamiar celowo unieważnić swoje karty do głosowania. Prosimy nie róbcie tego!

Zwycięstwo Trzaskowskiego to zwycięstwo zła w jawnej postaci. To promocja LGBT, "małżeństwa" homoseksualne, a w dalszej perspektywie adopcja dzieci przez te pary. Czy tego chcecie?

Nie wybierajcie z szamba! Cejrowski. 1 min. 

 
W Y S Z U K I W A R K A
Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych ? Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Ja¶kowski   
18.10.2011.

Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych ?

 

Skoro brak prac naukowych odnonie skutecznoci szczepień to na jakiej podstawie eksperci WHO i ich propagandzici  z czasopism medycznych twierdz±, że osoby starsze należ± do grupy ryzyka czyli musz± być poddane obowi±zkowym szczepieniom? szczególnie w domach opieki?

 

dr Jerzy Jakowski

 

         Cohrane Colaboration jest uznawane za bardzo wiarygodne Ľródło informacji medycznej, zarówno o działaniu różnych leków jak i sposobów leczenia chorób.

         Wad± tej organizacji jest to, że opiera się na pracach wydrukowanych w czasopismach medycznych. Jak wiadomo, chc±c napisać pracę  trzeba mieć rodki finansowe oraz możliwoci techniczne, umieć składać materiał i odpowiednio go opracowywać. A z tym bywa różnie szczególnie wród lekarzy praktyków. Jak również wiadomo, od wielu, wielu lat wszystkie czasopisma medyczne wydawane s± przez przemysł farmaceutyczny.  Niestety przemysł ten nie dopuci do ukazania się żadnej pracy podważaj±cej jego produkcję.

         Dwa przykłady: 1) w 1976 roku porównywalimy skuteczno¶ć kilku leków, okazało się, że najgorszym preparatem był lek produkowany przez nasz± Polfę. Oczywicie praca nie została przyjęta w ŻADNYM medycznym czasopimie w Polsce. 2) Przyjaciel z Bophalu próbował opublikować wyniki badań katastrofy która się zdażyła w 1984 roku w zakładach Union Carbide. 1)

         Dostał odpowiedĽ odmown± z 80 międzynarodowych czasopism, nawet takich jak Nature, Lancet etc. Po cichu powiedziano mu, że Union Carbide jest za siln± korporacj± aby przeciwko niej występować. A wyniki jego pracy mogły uratować życie kilku tysi±com ludzi.

         Po drugie coraz czę¶ciej przedstawiciele firm farmaceutycznych zgłaszaj± się do konkretnego lekarza podsuwaj±c mu do podpisania okrelony artykuł promuj±cy okrelony lek danej firmy.  Tworzy się potem tak zwane standardy leczenia. Zapewniaj±c jednoczenie odpowiedni± gratyfikację oraz druk w prestiżowym - wysoko punktowanym czasopimie [dokładniej o tej procedurze w innym artykule]. Ten system powoduje z jednej strony wzrost dochodów konkretego człowieka, a z drugiej strony awans zawodowy poprzez większ± liczbę punktów, a więc wg. urzędników lepsze notowanie. Można to bardzo łatwo sprawdzić np. w google scholar. Znajduje się tam  nazwiska z kilkuset pracami w okresie kilkunastu lat.

 

         Z tymi zastrzeżeniami Cohrane Colaboration *) jest bardzo istotnym Ľródłem informacji medycznej. http://www.cochrane.org/

         Z tym większym więc zaskoczeniem zapoznałem się z oficjalnym raportem tej organizacji dotycz±cym szczepień zapobiegawczych przeciwko grypie, szeroko nagłanianych przez ¦wiatow± Organizację Zdrowia  -WHO, i jej orodki krajowe, u osób starszych,

         WHO stwarzaj±c pojęcie grup ryzyka, co prawda bez wyjanienia zasady tworzenia takich grup, zalicza do takiej grupy ryzyka osoby po 65 roku życia, szczególnie przebywaj±ce w domach opieki. Dlaczego? Tylko Pan Bóg i eksperci WHO racz± wiedzieć.

         Otóż w Cohrane Database  of Systemtic 2011 numer 8  znajduje się raport opublikowany przez John  Wiley & Sons itd (ISSN 1464-780X)

         Opublikowany raport opiera się na analizie 75 prac publikowanych  w okresie ostatnich 40 lat.

         Okazało się po przeanalizowaniu  tych 75 prac zbiorowych, że zawieraj± one podstawowe błędy metodologiczne i praktycznie nie mog± być zaliczone do prac naukowych, s± to raczej obserwacje.

         Ze względu więc na nisk± jako¶ć tych prac, nie można wyci±gn±ć żadnych jednoznacznych wniosków. Jedynym posiadaj±cym umocowanie w pracach wnioskiem jest ten, że najczę¶ciej stosowan± szczepionk± jest preparat trójwartociowy inaktywowanych szczepów wirusów grypy.

         Badano takie parametry jak ilo¶ć hospitalizacji, powikłania, miertelno¶ć osób starszych. Zasady kwalifikacji osób do szczepień, ilo¶ć podawanej szczepionki, różnorodno¶ć firm sprzedaj±cych szczepionki spowodowały,  że dane prezentowane w pracach s± nieporównywalne.

Jednym wnioskiem daj±cym sie udokumentować jest ten, że brak dowodów na skuteczno¶ć szczepionek.

 

         Wydaje się jednak, że istnieje o wiele poważniejszy wniosek: Skoro brak prac naukowych odnonie skutecznoci szczepień to na jakiej podstawie eksperci WHO i ich propagandzici  z czasopism medycznych twierdz±, że osoby starsze należ± do grupy ryzyka czyli musz± być poddane obowi±zkowym szczepieniom? szczególnie w domach opieki?

 

cbdo.

 

========================

1)   http://books.google.pl/books?id=F4quv-lYCGEC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=Bhopal+Ja%C5%9Bkowski&source=bl&ots=6Xi0hZnUra&sig=rCE5W54DYoKA7cS1Zc1Gdi-UYRY&hl=pl&ei=u2OVTsOAA5CJhQfroIjGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

J.    Jaskowski and others, "Compensation for the Bhopal Disaster," INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON PUBLIC HEALTH Vols. 11 and 12 (1996), pgs. 23-28.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Medical_Commission_on_Bhopal

 

*) [ The Cochrane Collaboration, założona w 1993 r., jest międzynarodow± sieci± ponad 28.000 oddanych ludzi z ponad 100 krajów. Pracujemy razem, aby pracownicy służby zdrowia, polityków, pacjentów, ich obrońcy i opiekunów, podejmuj± trafniejsze decyzje dotycz±ce opieki zdrowotnej, w oparciu o najlepsze dostępne dowody badań, poprzez przygotowanie, aktualizowanie i promowanie dostępu do Cochrane Recenzje - ponad 4600 do tej pory, opublikowane w The Cochrane Library.]

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.