Codziennie o 21-szej w Warszawie, przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, zanoszona jest do Boga nasza modlitwa różańcowa za Ojczyznę

Codziennie o godzinie 21.00 w Warszawie, przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, zanoszona jest do Boga nasza modlitwa różańcowa za Ojczyznę! ZAPRASZAMY