III Konferencja Inicjatyw Polonijnych – Ekonomia Narodowa – 28-30 czerwca w Warszawie.Jest transmisja!

III Konferencja Inicjatyw Polonijnych – 28-30 czerwca w Warszawie.

Redakcja Polityka Polska 17 czerwca 2024

Transmisja na kanale – https://www.youtube.com/@PolitykaPolskaTV-io6xx

W dniach 28-30 czerwca odbędzie się w Warszawie III Konferencja Inicjatyw Polonijnych – wydarzenie ma charakter ponad polityczny i wielo-środowiskowy. Wśród organizatorów są m.in. redakcja Polityki Polskiej, Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, Związek Polaków w Norwegii, osoby reprezentujące środowiska polonijne w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii.

=============================

Program III Konferencji Inicjatyw Polonijnych

Warszawa 28.06. – 30.06.2024 rok

Miejsce konferencji z możliwością noclegów; Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa, www.arkadiaroyal.pl

Dzień 1, 28.06.2024, piątek

Godz. 10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników

Godz. 10.30, Otwarcie konferencji. Autoprezentacja delegatów i uczestników konferencji.

Godz. 11.30 Przerwa na kawę

Godz. 11.45 – Sesja plenarna; „105 rocznica Traktatu Wersalskiego”;

Tomasz Ciołkowski; „Polityczne kulisy Traktatu Wersalskiego”, red. Romuald Starosielec; ”Wersal 1919 – Jałta 1945 – Warszawa 2024. Samookreślenie – dyktat – serwilizm”. Dyskusja.

Godz. 13.10  Ks. Prof. Roman Piwowarczyk; „Chaos a Nowy Porządek Świata”. Dyskusja.

Godz. 14.00 Obiad

Godz. 15.00, ks. Jerzy Chorzempa (Francja); „Więź z Polską Polonii przebywającej we Francji, Maroko, Algierii, Tunezji, Grecji i w Bośni i Hercegowinie – w Sarajewie i Tuzli”.

15.30, Dyskusja panelowa; „ Trójkąt Weimarski – oczekiwania i rzeczywistość”.

Moderator; red. Adam Domaradzki (Polska), Uczestnicy; Andrzej Dembiński (Francja), Krystyna Krzekotowska (Polska), Marek Wolski (Niemcy), red. Romuald Starosielec. Pytania i dyskusja.

Godz. 16.40, Prof. Paweł Soroka; „Scenariusze eskalacji wojny na Ukrainie”.

Godz. 17.10, – red. Hubert Gorczyca, „Projekt Akcji Wyborczej Polonii”

Godz. 17.20, – dr Kazimierz Krawczyk (Norwegia), „Ofensywa Gietrzwałdzka”.

Godz. 17.30 Przerwa na kawę

Godz. 17.45, Prof. Artur Śliwiński; „Polski Kongres Pokoju”.

Godz. 18.00, Dyskusja panelowa; „Polska wobec zagadnień wojny i pokoju”.

Moderator; red. Romuald Starosielec;  Uczestnicy; dr Mira Modelska-Creech (USA), gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wilecki, Wojciech Jeśman (USA), dr Artur Bartoszewicz (Warszawa), Bogdan Kulas (Norwegia), Miłosz Adam Kuziemka MBA (Sopot). Pytania i dyskusja

Godz. 20.00, Kolacja

Godz. 20.30, Występ artystyczny barda Syberii Eugeniusza Malinowskiego. Prowadząca Magdalena Korablewska.

Dzień 2, 29.06.2024, sobota

Godz. 9.00, Sesja plenarna.

Temat; „Przyszłość polskiej edukacji na emigracji i Kresach Wschodnich”. Wystąpienia; Renata Cytacka (Wilno), Beata Howe; „Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii”, Jacek Cholewski (Australia); „Włączenie języka polskiego jako obcego do szkolnictwa na przykładzie Australii”, Agnieszka Pędrak (Irlandia), Marek Wolski (Niemcy), Krzysztof Kowalczyk. Pytania i dyskusja.

Godz. 10.30, Bartosz Kopczyński; „Przyszłość narodu polskiego w kontekście polityki społecznej UE i ONZ”.

Godz 11.00, Krzysztof Tytko; Status prawny pozwu o unieważnienie fuzji Orlenu z PGNIG

Godz. 11.20, Przerwa na kawę.

Godz. 11.35, Jacek Gancarson (Szwecja); „Solidarność społeczna 1914-1918 jako istotny czynnik integracyjny w przyszłym rozwoju Polski”

Godz. 11.50, Ewa Nitecka; „Moc w słabości się doskonali, czyli jak zdrowym być!”.

Godz. 12.20,  Dyskusja panelowa; „Misja polskich mediów w przestrzeni międzynarodowej”. Moderator; red. Hubert Gorczyca (iTVP), Uczestnicy red. Adam Domaradzki, red. Tomasz Bartel, red. Jan Kubań. Pytania i dyskusja.

Godz. 14.00, Obiad

Godz. 15.00, Sesja plenarna. Temat; „Ekonomia Narodowa”.

Wystąpienia; Prof. Zbigniew Klimiuk; „Czy Polsce potrzebne jest EURO? Skutki ewentualnego wejścia do strefy euro”,

dr Artur Bartoszewicz; „Wybrakowany potencjał Polski – kapitał społeczny i patriotyzm gospodarczy”,

Henrych Doruch, Jarosław Zienkiewicz; „Niewykorzystane szanse polskiej myśli technicznej”.

Pytania i dyskusja.

Godz. 17.30, Przerwa na kawę

Godz. 17.45, Sesja Plenarna; dr Katarzyna Obłąkowska; „Autoidentyfikacja narodowa współczesnych Polaków w ich tożsamości indywidualnej – wyniki badań ogólnopolskich”. Pytania i dyskusja.

Godz. 18.30, Paweł Klimczewski; ”Polacy XXI wieku, epokowy kryzys, czy katastrofa? Wyniki badania Europejskiego Sondażu Społecznego”.

Godz. 19.15, Red. Agnieszka Wolska (Niemcy); „C19 i wojna na Ukrainie – operacja psychologiczna i element wojny kognitywnej przeciw własnym społeczeństwom.”

Godz. 20.00, Kolacja

Godz. 20.30, Występ artystyczny barda Wileńszczyzny Wiktora Dulko. Prowadząca Magdalena Korablewska.

Dzień 3, 30.06.2024, niedziela

Godz. 7.00, Msza Św. w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski, ul. Rzeźbiarska 46, Warszawa

Godz. 8.00 -9.00 Śniadanie

Godz. 9.00. Sesja plenarna; „Kościół wobec duszpasterstwa Polonii i wyzwań współczesności”. Bogdan Kulas; „Program Polski chrześcijańskiej”, Jacek Schmidt; „Obcy ogień w Kościele – jak przeciwdziałać protestantyzacji katolików”. Dyskusja.

Godz. 10.15, Dyskusja panelowa; Moderator; red. Tomasz Bartel, ; Uczestnicy; ks. Wiesław Pęski SAC, Miłosz Adam Kuziemka MBA (Sopot).  Pytania i dyskusja.

Godz. 11.00, Przerwa na kawę

Godz. 11.15, Sesja plenarna. Prof. Włodzimierz Bojarski; „Katastrofa Europy – Przesilenie cywilizacyjne. Program godności i wyższej jakości życia”,

Godz. 11.45, Dyskusja panelowa; Temat; „Polska wobec wyzwań współczesności”; Moderator; red. Ewa Nitecka, Uczestnicy; prof. Włodzimierz Bojarski, gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wilecki, Jan Rybski, red. Piotr Zajkowski.

Godz. 13.00, Red. Romuald Starosielec; „Posłannictwo cywilizacyjne polskiej Emigracji”. Pytania i dyskusja.

Godz. 13.30 Podsumowanie obrad. Przyjęcie uchwał. Zamknięcie konferencji

Godz. 14.00 -16.00 Obiad


Obrady w grupach tematycznych /propozycje/, mające na celu opracowanie projektów uchwał III Konferencji Inicjatyw Polonijnych, które będą przyjęte na sesji plenarnej 30.06.2024 roku o godz. 13.30;

  1. Narodowa strategia edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków w kraju i zagranicą.
  2. Integracja niezależnych mediów polonijnych. Konsolidacja wokół konieczności powołania polskiego państwowo-społecznego kanału telewizyjnego w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  3. Potrzeba określenia celów i opracowania działań suwerennej polskiej polityki zagranicznej. Powszechny ruch na rzecz przeciwdziałania eskalacji wojennej. Powszechna mobilizacja dla obrony dobrego imienia Polski i Polaków w świecie.