Jacek Kurski przed nowym, pełnym korytem w Banku Światowym. Długo nie trzeba było czekać…

Jacek Kurski przed nowym, pełnym korytem.

Długo nie trzeba było czekać. Jacek Kurski z nowym stanowiskiem

https://nczas.com/2022/12/07/dlugo-nie-trzeba-bylo-czekac-jacek-kurski-z-nowym-stanowiskiem/

Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej, ma nowe stanowisko. Dawny szef TVP, a wcześniej polityk PiS, jest teraz Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie – poinformował NBP.

Narodowy Bank Polski wydał specjalne oświadczenie dotyczące nowego stanowiska, które będzie piastował były prezes TVP – Jacek Kurski.

Oto jego treść:

W grudniu br. Pan Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie.

Obok Polski i Szwajcarii w jej skład wchodzą: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Kandydatura Pana Jacka Kurskiego na stanowisko Alternate Executive Director została zgłoszona przez Prezesa NBP jako Gubernatora RP w Banku Światowym.

Pan Jacek Kurski jest ekonomistą, ukończył handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Ma szerokie doświadczeniu w sektorze publicznym zdobyte na wszystkich jego szczeblach: samorządowym, ustawodawczym, rządowym i międzynarodowym. Zajmował się, zarówno jako menedżer jak i członek organów nadzoru, takimi obszarami jak m. in: rozwój regionalny, finanse, infrastruktura czy ochrona środowiska.

Pan Jacek Kurski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jak również członka Komisji budżetowej Sejmiku Pomorskiego. Jako poseł na Sejm RP był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa.

Ma on również duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, gdzie jako poseł do Parlamentu Europejskiego pracował w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konkurencji PE.

Pan Jacek Kurski był seminarzystą w przedmiocie międzynarodowych stosunków walutowych, posiada również Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

W dniu 5 grudnia br. Pan Jacek Kurski po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu polsko-szwajcarskiej konstytuanty Banku Światowego.

==========================

„Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykszt i dośw menadż. pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy że oznacza to rezygn z części aktyw publ czy ambicji polit. Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce” – napisał w swoich mediach społecznościowych sam zainteresowany.

====================================

Na stanowisku Alternate Executive Director w 2022 r. zarabia się tam 226 480 USD. Należy do tego doliczyć też benefity emerytalne.

===============================

Uś, jaka laurka.. Bernsteiny trzymają się mocno [nawzajem] MD

==============================

mail:

Opłaciło się stracić stanowisko w tvp, partia nie zapomni o swoich