Jeśli cierpicie, głupi, to z własnej przyczyny

SOLON : ELEGIA
                                Tłum : j. Czubek                          

     Jeśli cierpicie, głupi, to z własnej przyczyny

w bogach nieśmiertelnych nie szukajcie winy,

Samiście postawili nad sobą tyrany,

Więc dźwigacie sromotne niewoli kajdany.

Pojedynkiem – traficie zawsze w lisie ślady,

A gromadą stoicie bez głowy, bez rady.

Język tylko widzicie, na słówka was kupi, 

A czynów obłudnika nie widzicie głupi !