Kosowo: Pierwsze europejskie państwo wprowadza ogólnokrajowe racjonowanie energii. Sześć godzin na dobę…

https://energetyka24.com/elektroenergetyka/wiadomosci/pierwsze-europejskie-panstwo-wprowadza

Pierwszy kraj w Europie wprowadził racjonowanie energii elektrycznej. Jego obywatele będą mogli korzystać z zasilania jedynie przez 6 godzin w ciągu doby.

Jak podaje The Guardian, władze Kosowa oznajmiły, że nie stać ich na import energii elektrycznej, przez co muszą ograniczać jej podaż na krajowym rynku. Obywatele będą mieli zasilanie jedynie przez 6 godzin w ciągu dnia.

Kosowo zdane jest na import, gdyż nie posiada dość mocy, by zaspokoić własne zapotrzebowanie energetyczne. Dostępny w kraju park jednostek wytwórczych, oparty na elektrowniach węglowych, odpowiada za ok. 66% potrzeb. [ale 6 godzin to jedna czwarta , nie dwie trzecie!! MD]