Kurze móżdżki w “rządach”: Od 1 lipca musisz zarejestrować, nawet jeśli inwestujesz w jedną kurę

Od 1 lipca musisz zarejestrować wszystkie kury. Nawet jeśli posiadasz jedną kurę

legaartis/musisz-zarejestrowac-jedna-kure

Nowe przepisy dotyczące obowiązkowej rejestracji zwierząt hodowlanych, w tym drobiu, budzą wiele kontrowersji i pytań wśród hodowców. Od 1 lipca 2024 roku wszyscy posiadacze kur, niezależnie od skali hodowli, muszą zarejestrować swoje zwierzęta w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Ten obowiązek ma na celu uszczelnienie systemu, poprawę zdrowia zwierząt oraz zapewnienie lepszego monitoringu hodowli. W tym artykule przyjrzymy się szczegółom nowych przepisów, ich celom, a także konsekwencjom ich niewykonania. Przypominamy jednocześnie, ze przepisy te poprzednia władza obiecał uchylić jednak na chwilę obecną, są one wciąż obowiązujące.

Obowiązek Rejestracji

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy hodowca posiadający drób musi zarejestrować swoją hodowlę w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. Dotyczy to zarówno dużych ferm, jak i małych, przydomowych hodowli, w których znajduje się tylko jedna kura. Proces rejestracji odbywa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.

Kogo Dotyczy Nowe Prawo?

Nowe przepisy obejmują wszystkich posiadaczy drobiu, bez względu na cel ich hodowli. Oznacza to, że nawet jeśli trzymasz kury tylko na własne potrzeby, jesteś zobowiązany do ich rejestracji. Wyjątek stanowią jedynie hodowle zwierząt kopytnych, gdzie obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich posiadaczy, niezależnie od celu utrzymania zwierząt.

Kary za Brak Rejestracji

Nieprzestrzeganie obowiązku rejestracji drobiu może prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych. Kara za brak rejestracji wynosi 30-krotność średniej krajowej, co obecnie przekracza 200 tys. zł. Tak wysokie sankcje mają na celu zniechęcenie hodowców do ignorowania nowych przepisów i zapewnienie ich powszechnego przestrzegania.

Procedura Nakładania Kar

Kary administracyjne będą nakładane przez właściwe organy kontrolne w przypadku wykrycia nielegalnych hodowli lub braku rejestracji. Kontrole będą przeprowadzane regularnie, a ich celem będzie sprawdzenie zgodności hodowli z obowiązującymi przepisami.

Elektroniczna Książka Leczenia Zwierząt

Nowe Narzędzie Kontroli

W ramach nowych regulacji wprowadzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, będącej częścią Systemu Informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej IW-System, ma na celu lepszą kontrolę nad stosowanymi lekami i sposobem leczenia zwierząt. Elektroniczna książka zapewni dostęp do pełnych informacji dotyczących produktów leczniczych używanych w hodowlach.

Opóźnienie Wejścia w Życie

Ze względu na opóźnienia w pracach nad systemem informatycznym, wprowadzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt zostało przesunięte do 2025 roku. Mimo to, już teraz hodowcy powinni przygotować się na nadchodzące zmiany i monitorować postępy prac nad nowym systemem.

Jak Przeprowadzić Rejestrację?

Kroki Rejestracji w ARiMR

Proces rejestracji drobiu w ARiMR jest stosunkowo prosty, ale wymaga dokładności i terminowości. Oto kroki, które należy podjąć:

  1. Zgromadzenie Dokumentów: Przygotuj niezbędne dokumenty potwierdzające posiadanie hodowli, takie jak umowy kupna-sprzedaży drobiu, świadectwa zdrowia zwierząt itp.
  2. Wypełnienie Formularza: Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na stronie ARiMR. Formularz wymaga podania szczegółowych informacji na temat hodowli, w tym liczby zwierząt, ich pochodzenia i celu hodowli.
  3. Złożenie Wniosku: Złóż wniosek rejestracyjny online lub w najbliższym biurze ARiMR. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i kompletne.
  4. Oczekiwanie na Potwierdzenie: Po złożeniu wniosku, ARiMR przeprowadzi weryfikację i wyda numer identyfikacyjny hodowli. Proces ten może potrwać kilka tygodni, więc warto złożyć wniosek jak najwcześniej.
chicken 4920967 1920

Opinie Hodowców

Wielu hodowców wyraża mieszane uczucia wobec nowych przepisów. Z jednej strony, dostrzegają potrzebę lepszego monitoringu i kontroli zdrowia zwierząt, z drugiej jednak obawiają się dodatkowych kosztów i biurokracji związanej z procesem rejestracji. Niektórzy hodowcy, zwłaszcza ci prowadzący małe, przydomowe hodowle, obawiają się, że nowe przepisy mogą stanowić dla nich zbyt duże obciążenie finansowe. [—]

=============================

MD:

Kompromitacja niedawnego ministra sprawiedliwości w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marcin Warchoł oburzył się na zapisy tej ustawy. Sęk w tym, że została ona wprowadzona za czasów rządów PiS, a on sam głosował „za”.

Chodzi o ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jednym z jej zapisów jest obowiązek rejestracji kur.

Warchoł popełnił w mediach społecznościowych następujący wpis: „Wiedzieliście, że w uśmiechniętej Polsce każdy, kto ma choć jedną kurę, musi ją zarejestrować, bo inaczej dostanie do 200 tys. zł kary? No to już wiecie”.

Po pierwsze były minister przestrzelił wysokość kary (kara wynosi od połowy do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim), po drugie obowiązek dotyczy hodowców a nie osób, które posiadają kury na własny użytek, a po trzecie i najważniejsze to pan Warchoł zapomniał, że… sam za tą ustawą głosował.