mysz

Czas na modły, by na konklawe królował Duch Święty