Pokutny Marsz Różańcowy, Łomża, niedziela. Aby Chrystus Król odnowił Polskę !