Pokutne Procesje Różańcowe w niedzielę 10 grudnia. GDZIE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pokutne Procesje Różańcowe już 10 grudnia. GDZIE WZIĄĆ UDZIAŁ?

#grzechy przeciwko życiu #Pokutna Procesja Różańcowa #procesja różancowa #Warszawa

Już w niedzielę 10 grudnia przejdą przez Polskę Pokutne Procesje Różańcowe. Jedna z największych odbędzie się w Warszawie. Trzeba wynagrodzić Bogu za grzechy przeciwko życiu, zwłaszcza dziś, gdy władzę w naszym kraju przejmuje lewica.

Tego dnia Kościół katolicki wspomina Matkę Bożą Loretańską. Polacy będą prosić Najświętszą Panienkę o wstawiennictwo w tych trudnych czasach. W związku ze zmianami politycznymi w naszym kraju istnieje poważne ryzyko przyjmowania ustaw, które godzić będą w prawo do życia dzieci poczętych oraz w naturalny ład i porządek moralny. 

Posłowie 29 listopada przyjęli już ustawę o finansowaniu procedury in vitro z budżetu. To oznacza bardzo poważne naruszenie prawa Bożego: opłacanie z podatków selekcjonowania, mrożenia i niszczenia ludzkich zarodków!… A przecież na tym może się nie skończyć, bo przedstawiciele czołowych formacji politycznych zapowiadają kolejne, jeszcze gorsze projekt ustaw. Myśli się na przykład o referendum aborcyjnym, w którym Polacy mieliby postawić się w miejscu Boga i decydować, kto będzie mieć prawo do życia, a kto nie…

Stąd właśnie konieczność wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu właśnie poprzez Pokutną Procesję Różańcową. Za ideą stoi blok organizacji katolickich Zjednoczeni 2022, wśród nich – Centrum Życia i Rodziny, organizator ogólnopolskich Marszów dla Życia. 

Jak piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej: „Wobec nadchodzących zmian politycznych, ale także toczących się już od dziesięcioleci przemian społecznych, które odwracają Polaków od prawdy o pierwszym i najgłębszym powołaniu każdego z nas: powołaniu do macierzyństwa i ojcostwa, do ochrony i miłości wobec każdego życia, będziemy dokonywać zadośćuczynienia za grzechy własne, a także ekspiacji za grzeszników najbardziej zagrożonych karą wiecznego potępienia”.

W Warszawie całe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 Mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża. Po złożeniu Najświętszej Ofiary ruszy procesja do Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia (kościół Paulinów). Procesja zakończy się około godziny 15:00.

Organizatorzy wskazują, że poza Warszawą można: zorganizować procesję ulicami swojego miasta; zorganizować procesję w swojej parafii; odmówić w kościele parafialnym różaniec przez Najświętszym Sakramentem; pomodlić się na różańcu w domu w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy przeciwko życiu.

Niezbędne informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie wydarzenia: https://www.rozanieczazyciem.pl/

Procesje Różańcowe za Polskę już w najbliższą niedzielę!

Centrum Życia i Rodziny
Szanowni Państwo,
Sierpień to miesiąc, w którym wspominamy wiele szczególnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny i Kościoła. To okazja do refleksji i dziękczynienia – Bogu i ludziom – naszym przodkom, których ofiarność i determinacja, posunięta tak często do oddania życia, wysłużyła nam życie w kraju wolnym od obcego okupanta.
Dlatego już w najbliższą niedzielę 21 sierpnia w Warszawie i w innych miastach odbędą się dziękczynne Procesje Różańcowe za Polskę. Centrum Życia i Rodziny jako współorganizator tego wydarzenia bardzo zachęca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!
Data nie jest przypadkowa. Jest to wigilia święta Matki Bożej Królowej, a ponieważ wciąż trwamy w Oktawie Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wspominamy także największe polskie zwycięstwo, jakim był Cud nad Wisłą. Podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku polscy żołnierze wsparci orędownictwem Królowej Polski powstrzymali najazd bolszewickiej hordy i ogień rewolucji, który miał objąć nasz kraj i całą Europę zachodnią.
Dlatego podczas stołecznej procesji, modląc się na Różańcu Świętym, będziemy dziękować Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy, za zwycięstwo pod Radzyminem oraz prosić o dar wolności dla Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Odnowimy także Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc także „by rodziny polskie były szkołą wiary, nadziei i miłości, oraz by wzrastały w nich święte powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do służby dobru wspólnemu”.
Proszę tylko zobaczyć, jak liczna była procesja, która przeszła przez stolicę w maju.Informacje o pozostałych miastach znajdą Państwo na stronie RozaniecZaZyciem.pl
Organizatorami tego wydarzenia są osoby przewodzące wielu lokalnym i ogólnopolskim wspólnotom, organizacjom, inicjatywom, stowarzyszeniom i fundacjom działającym w łączności z Kościołem Katolickim, zrzeszone w grupie „Zjednoczeni 2022”. Wśród nich jest również Centrum Życia i Rodziny.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa z okolic Warszawy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, która rozpocznie się o 13.00 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 a następnie do udziału w procesji modlitewnej, która wyruszy o godz. 14.00.
Zachęcam, aby każdy kto z ważnych względów nie będzie mógł wziąć udziału w procesji, zjednoczył się duchowo z uczestnikami wydarzenia. Warto połączyć się we wspólnym dziele, trwając w modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem.
Równocześnie, jeśli uznają Państwo, że nasze zaangażowanie w organizację takich wydarzeń jest ważne i potrzebne, to bardzo proszę o wsparcie. Z promocją i rozpowszechnianiem informacji o procesjach łączy się dużo pracy kreacyjnej i technicznej, a także doraźne wydatki: tylko na tę niedzielę wydrukowaliśmy ponad 200 plakatów.Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!Dla Polski jest to szczególny czas. Wciąż za naszą wschodnią granicą trwa wojna, wciąż słyszymy, że pokój w Europie i na świecie jest zagrożony… Dlatego uciekamy do pomocy Pana Boga i zawierzamy Niepokalanemu Sercu Maryi prosząc, by „zapanował błogosławiony pokój w całej rodzinie ludzkiej”.
Zapraszam zatem do uczestnictwa i wspólnej modlitwy!
  Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!
Dane do przelewu:
Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa
Nr konta: 32 1240 4432 1111 0011 0433 7056, Bank Pekao SAZ dopiskiem: „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny”
SWIFT: PKOPPLPWIBAN: PL32 1240 4432 1111 0011 0433 7056