Zaproszenie. To niejaka Kotula zaprosiła “inżynierów” – arabusów pod swój dach…