Książę Karol, obecnie Król Karol III, współgospodarzem spotkania z okazji Wielkiego Resetu na World Economic Forum podczas COVID-19, przemawiając tam 5. czerwca 2020 roku

“Człowiek posiada pochodzące od samego Bogaprawo do Prawdy. I żadnej władzy, czy to świeckiej, czy duchownej, nie wolno mu tego prawa ani odbierać ani je ograniczać”- ks. prof. Tadeusz Guz, Konferencja Fatimska, Kalna, 14 maja 2022 roku

za: https://www.lifesitenews.com/opinion/king-charles-co-hosted-original-great-reset-meeting-with-klaus-schwab-we-have-no-alternative/?utm_source=digest-freedom-2022-09-12&utm_medium=email
Król Karol III. pomógł zorganizować inauguracyjne spotkanie z okazji Wielkiego Resetu na World Economic Forum podczas COVID-19, przemawiając tam 5. czerwca 2020 rokuKról Karol III., dawniej książę Karol, udzielił jak najsilniejszego poparcia radykalnej polityce Wielkiego Resetu, wygłaszając przemówienie z okazji rozpoczęcia tego projektu.LifeSiteNews, 09.09.2022Syn królowej Elżbiety II, Karol, który wstąpił na brytyjski tron w następstwie jej śmierci w czwartek (08.09.2022), był współgospodarzem spotkania inaugurującego Wielki Reset, faszystowsko-totalitarnej inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego, z jego przewodniczącym Klausem Schwabem.W filmie wydanym z okazji inauguracji Wielkiego Resetu, ówczesny książę Karol ostrzegł, że plan Wielkiego Resetu, który obejmuje “zieloną” politykę, która zniszczy małe i średnie  przedsiębiorstwa i indywidualną wolność jednostki na całym świecie, jest sprawą pilną.”Nie mamy alternatywy, ponieważ w przeciwnym razie, jeśli nie podejmiemy niezbędnych działań i nie zaczniemy budować od nowa w sposób bardziej ekologiczny i zrównoważony, a także bardziej inkluzywny, to skończymy z [kolejnymi] pandemiami i [kolejnymi] katastrofami, przyspieszającymi globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne”, powiedział Karol, papugując refren WEF, że poważne globalne ingerencje w praktykę biznesową i nawyki konsumpcyjne są potrzebne, aby zapobiec “nadciągającej katastrofie”.Charles zaproponował za WEF, aby świat “wykorzystał” okazję, jaką daje “kryzys” COVID-19 do stworzenia “bardziej cyrkulacyjnej biogospodarki, która oddaje naturze tyle, ile z niej bierze”.Zauważył, że wiązałoby się to z zerową emisją dwutlenku węgla netto i wykorzystaniem ustalania cen węgla do osiągnięcia tego celu, systemu, w którym “koszty zewnętrzne” emisji gazów cieplarnianych pokrywane byłyby środkami ze sprzedaży nośników ich emisji. Koszty te mogą być pomyślane jako rozliczanie rzekomych konsekwencji zmian klimatu, jak szkody w uprawach i utrata mienia z powodu powodzi.W 2019 roku Wielka Brytania stała się pierwszą dużą gospodarką, która wyznaczyła cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Ten sam cel zaproponowało WEF w apelu skierowanym do globalnych uczestników Forum przed ich dorocznym spotkaniem w 2020 roku.Aby osiągnąć ten cel, główny doradca naukowy rządu Zjednoczonego Królestwa zachęcał Brytyjczyków do ograniczenia spożycia mięsa i rzadszego latania, aby zmniejszyć krajową produkcję CO2. Komitet ds. zmian klimatu w Wielkiej Brytanii poszedł nawet tak daleko, że skrytykował rząd za pominięcie żądań dotyczących ograniczenia diety i podróży w ramach strategii klimatycznej do 2030 roku.Komitet zaproponował, aby osoby fizyczne zmniejszyły spożycie mięsa o około 20 procent przed 2030 rokiem i o kolejne 15 procent w ciągu kolejnych 20 lat, aby przekształcić ziemię używaną do hodowli mięsa i mleka w teren pod nasadzenia drzew.Nawet bez takiego rządowego mandatu, inna główna propozycja WEF poparta przez króla Karola III. – ustalanie cen na emisję CO2 – ostatecznie szkodzią klasie średniej i niższej, podnosząc koszty działalności gospodarczej, a tym samym przenosząc wydatki na konsumentów, którzy ponoszą ciężar takiej “zielonej” polityki, jeśli też same firmy nie byłyby zmuszone przed tym do likwidacji działalności z powodu braku zysków. W międzyczasie ponad 1100 naukowców i specjalistów podpisało Światową Deklarację Klimatyczną (WCD), deklarując, że “nie ma żadnego zagrożenia dla klimatu”, argumentując, że dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem, że czynniki naturalne i antropogeniczne powodują globalne ocieplenie, że ocieplenie jest o wiele wolniejsze niż przewidywano i że to ocieplenie nie zwiększyło liczby katastrof naturalnych.Wielki Reset został opisany przez konserwatystów jako zagrożenie nie tylko dla dobrobytu ekonomicznego, ale i dla rodziny. Jak donosi LifeSite, jednym z kluczowych tematów Resetu jest “Integracja LGBTI”. Od czerwca 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało takie materiały, jak: “Wielki Reset: Dlaczego włączenie LGBT+ jest sekretem sukcesu miast po pandemii” i “Dlaczego bycie sojusznikiem LGBT+ może zmienić życie – w tym twoje.” Wraz z Microsoftem i Pepsi, rozwinęli program o nazwie “Hour of Pride”, aby propagować “inkluzję LGBTQI+ podczas kryzysu COVID-19”.WEF ostatecznie dokooptował by do swej aberracyjnej idei narody, pozbawiając je suwerenność, jeśli nie poprzez zewnętrzną presję i wpływy, w tym wpływ bogatych megakorporacji sprzymierzonych z WEF, toz pomocą przywódców politycznych, takich jak WEF Young Global Leaders Justin Trudeau i Emmanuel Macron, którzy podzielają cele Wielkiego Resetu.Monarchia brytyjska ma długą historię powstrzymywania się od ingerencji w decyzje parlamentu, a w zasadzie przez ostatnie kilka wieków taka ingerencja była bardzo rzadka także w pozostałych monarchiach świata. Jednak brytyjskie ustawy, aby wejść w życie, nadal wymagają królewskiej zgody, która teraz będzie pochodzić od króla Karola III.Zarówno król Karol III., jak i jego ojciec książę Filip, uczestniczyli w spotkaniach Bilderberg, wysoce tajnym dorocznym forum wykorzystywanym przez światowe elity od 1954 r. w celu realizacji ich wizji świata. Odnosząc się do twierdzenia, że spotkania są wykorzystywane w celu osiągnięcia jednego rządu światowego, Denis Healey, jeden z założycieli grupy Bilderberg i członek komitetu sterującego przez 30 lat, powiedział w 2001 roku, “Mówienie, że dążymy do jednego rządu światowego jest przesadzone, ale nie całkowicie nieuzasadnione.”Komentarz JR:
Omam po śmierci królowej Elżbiety II. ogarnął Polaków. Omam wykreowany i podtrzymywany sztucznie przez media głównego ścieku, które tym samym przykrywają prawdziwe problemy, które już trapią a za chwilę wykańczać będą, nie tylko już psychicznie, ale i fizycznie naszNaród: zgony powyszczepienne, zatrucie Odry i terenów przyległych, szalejąca inflacja, brak nośników energii i ich absurdalnie horrendalne ceny przy kosmicznych zyskach jej dostarczycieli, rysujący się na horyzoncie brak żywności i jej ceny, które już teraz mało które gospodarstwo domowe w Polsce jest w stanie zapłacić…To wszystko poszło w kąt. Liczy się śmierć głowy jednej z macek hydry Bestii, kreatorki tego nadchodzącego Armagedonu… Polacy, obudźcie się wreszcie! I “nie oglądajcie świata koła, jakim go tępymi zakreślacie oczy” w ekranie telewizora …na życzenie Bestii, która chce, abyście oglądali to, co ona chce, takim, jak ona to Wam przedstawia…Prawdziwy świat kreowany obecnie przez Bestię jest inny… tyle, że jej plan nie przewiduje Was w tym świecie…Zastanówcie się nad tym dobrze…zanim następnym razem włączycie telewizor.

Serdecznie pozdrawiam

Jan Rybski