Antychryst. Przegląd historyczny

Antychryst. Przegląd historyczny

Antychryst. Przegląd historyczny

https://sklep.antyk.org.pl/p,antychryst-przeglad-historyczny,7036.html

Wysyłka 2 dni robocze

Cena 65,00 zł

Nadzieją Wydawcy jest, by niniejsza książka choć trochę ochronić mogła polskiego czytelnika, a przede wszystkim katolika, przed protestancką egzegezą i mnożącymi się w mediach sensacyjnymi spekulacjami żurnalistów dotyczącymi Antychrysta. Wydaje się, że spośród katastroficznych wydarzeń ostatnich kilku dekad, charakter przełomowy przypisywany jest unicestwieniu nowojorskich wież w 2001 roku, konklawe roku 2013 i ogłoszeniu w 2020 roku pandemii, której celem nie było zwalczenie choroby, lecz raczej masowe szczepienia, przy czym nie starano się nawet ukryć faktu, że cała akcja została zaplanowana i jest początkiem tzw. Wielkiego Resetu, którego cel streszcza slogan „Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy” Jedynym bowiem bezspornym skutkiem tych szczepień okazał się lawinowy wzrost liczby innych chorób i zgonów, zaś z dotychczasowych badań wynika, że „szczepionki” zawierające syntetyczne mRNA mogą nieodwracalnie zmienić ludzki genom.

Zarówno sprawcze, jak i celowe przyczyny tych wydarzeń zasługują na poważną dyskusję wspartą niepodważalnymi dowodami. Mamy tu bowiem do czynienia z supremacją Zła w świecie w wymiarze do tej pory nieznanym. Dlatego te i wiele innych zdarzeń, włączając katastrofy przyrodnicze, czy choćby wzbudzające sensację przygotowania Żydów do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej, w których tle trwa rzeź Palestyńczyków w Gazie, skłaniają wielu do przypuszczeń lub twierdzenia wprost, iż weszliśmy w czas wydarzeń opisanych przez św. Jana Apostoła zarówno w Apokalipsie, jak i jego Listach, ostrzegających przed Antychrystem. Zaangażowanie zaś Franciszka w „walkę” o pokój, braterstwo, ochronę klimatu oraz stanowisko, jakie zajmuje wobec osób trwających w grzechach sodomskich i cudzołóstwie – dopełniają miary tych projekcji.


==========

polecamy

Antychryst - Pan świata [ Władca świata ]

Antychryst – Pan świata [ Władca świata ]

Cena 32,00 zł

Antychryst w walce z Kościołem!

Antychryst w walce z Kościołem!

Cena 29,05 zł

Garabandal. Objawienie Boże czy mamienie szatańskie?

Garabandal. Objawienie Boże czy mamienie szatańskie?

Cena 34,73 zł

Królestwo Ciemności - samozniszczenie świata i "wspaniała odnowa" Kościoła! Wywiad z ks. Malachi Martinem. O egzorcyzmach, opętaniu i działaniu Szatana we współczesnym świecie.

Królestwo Ciemności – samozniszczenie świata i “wspaniała odnowa” Kościoła! Wywiad z ks. Malachi Martinem. O egzorcyzmach, opętaniu i działaniu Szatana we współczesnym świecie.

Cena 34,00 zł

Masoneria zdemaskowana czyli walka Antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską

Masoneria zdemaskowana czyli walka Antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską

Cena 22,00 zł

Ostatnia bitwa Szatana

Ostatnia bitwa Szatana

Cena 64,00 zł

Poligon Szatana. Złoto dla Partii. (t. 1 Inwazja, t. 2 Okupacja, t.3 Ucieczka z łupem)

Poligon Szatana. Złoto dla Partii. (t. 1 Inwazja, t. 2 Okupacja, t.3 Ucieczka z łupem)

Cena 55,00 zł

Szatan w strukturach świata

Szatan w strukturach świata

Cena 32,00 zł

Zmagania Papieża i Antychrysta. Obecny kryzys Stolicy Apostolskiej w świetle proroctw Pisma Świętego

Zmagania Papieża i Antychrysta. Obecny kryzys Stolicy Apostolskiej w świetle proroctw Pisma Świętego

Cena 20,00 zł