Barbara Nowacka – fe-ministerka edukacji – i jej oświata i kultura.

Barbara Nowacka zaproponowała wykreślenie z listy lektur obowiązkowych następujących utworów:

• biblijnej przypowieści o siewcy;

• „Powrotu taty” Adama Mickiewicza;

• „Katarynki” Bolesława Prusa;

• pieśni patriotycznych;

• wybranych wierszy Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza;

• „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego;

• „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza;

• „Żony modnej” Ignacego Krasickiego;

• „Śmierci Pułkownika” Adama Mickiewicza;

• „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza;

• całości „Pana Tadeusza” Mickiewicza;

• wybranych utworów Jana Lechonia, Jarosława Marka Rymkiewicza, Mariana Hemara oraz Cypriana Kamila Norwida;

• „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska;

• „biblijnej „Pieśni nad pieśniami”

• „Legendy o św. Aleksym”

• „Romeo i Julii” Szekspira;

• Psalmów 13 i 47 Kochanowskiego;

• „Hymnu do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego;

• „Konrada Wallenroda” Mickiewicza;

• „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Żeromskiego;

• wierszy Iłłakowiczówny  i Tadeusza Gajcego;

• tomu „Ocalenie” Miłosza;

• „Drogi donikąd” Józefa Mackiewicza;

• „Raportu o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego.